Brema / Niemcy
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Brema / Niemcy

Brema / Niemcy
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Bremen2

Oficjalna strona internetowa miasta: www.bremen.de

12.04.1976 - Ramowe Porozumienie o Współpracy między Wolnym Hanzeatyckim Miastem Bremą w Republice Federalnej Niemiec a Miastem Gdańsk w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Popieranie i rozwijanie współpracy w następujących dziedzinach:

  • gospodarka komunalna
  • ochrona środowiska
  • rozszerzanie bezpośrednich kontaktów i wymiana doświadczeń między odpowiednimi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami
  • nauka i oświata
  • kultura i sztuka
  • prasa, radio i telewizja
  • sport i turystyka