PORTAL MIASTA GDAŃSKA

40-lecie Partnerstwa Miast między Gdańskiem i Bremą 25-lecie Polsko-Niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie

40-lecie Partnerstwa Miast między Gdańskiem i Bremą 25-lecie Polsko-Niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie
Wolne Miasto Hanzeatyckie Brema oraz Gdańsk obchodzą w 2016 roku 40-lecie partnerstwa miast i jednocześnie 25-lecie Polsko-Niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie. Odbędzie się szereg spotkań przedstawicieli polityki i gospodarki, nauki i kultury obydwu miast. Na uroczystości zaproszeni są również mieszkańcy Bremy i Gdańska.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W 2016 roku jesteśmy świadkami niezwykle istotnego wydarzenia w powojennej historii kontaktów polsko-niemieckich. Przed 40 laty, 12 kwietnia 1976 roku wolne hanzeatyckie miasto Brema oraz hanzeatycki gród nad Motławą podpisały Porozumienie Ramowe mówiące o chęci współpracy i przyjaźni.

W owym czasie był to znaczący krok na drodze ku dobrosąsiedzkiej współpracy obu krajów. Wiele dzieliło wówczas narody polski i niemiecki. Brema i Gdańsk nawiązały współpracę w sześć lat po zawarciu pamiętnego układu o normalizacji stosunków między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczypospolitą Polską. Działo się to, co prawda w atmosferze ogólnego odprężenia i w duchu konferencji helsińskiej, ale rozdarcie Europy na dwa przeciwstawne bloki było bolesnym faktem. Wbrew temu oba miasta sygnalizując chęć zbliżenia i porozumienia, czyniły nie tylko symboliczną, lecz także faktyczną szczelinę w „żelaznej kurtynie” dzielącej Europę.

Z okazji jubileuszu partnerstwa zaplanowany jest szereg różnego rodzaju imprez odbywających się na przestrzeni całego roku zarówno w Bremie jak i w Gdańsku. Ambicją naszą jest przybliżenie mieszkańcom obu miast roli tego partnerstwa, co chcemy uczynić podczas organizowanych „DNI GDAŃSKA” w Bremie w dniach od 4 -7 sierpnia 2016 oraz „DNI BREMY ” w Gdańsku w terminie od 11-15 sierpnia 2016.

Na przełomie września i października planowana jest również Konferencja Towarzystw Niemiecko-Polskich i Polsko-Niemieckich połączona z obchodami Jubileuszu 25- lecia powstania Towarzystwa Polska - Niemcy w Gdańsku.

Z kolei w październiku tego roku z inicjatywy Konsul Generalnej Niemiec w Gdańsku planowany jest „Tydzień Niemiecki”. Główne wydarzenia będą odbywały się Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WYDARZENIACH JUBILEUSZOWYCH !!!!