PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki III otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku.

Biuro Prezydenta ds. Sportu zwraca się z prośbą o zgłoszenie się przedstawicieli oferentów w celu uzgodnienia warunków umowy i złożenia dokumentacji do zawarcia umów, w terminie do 10 października 2017 roku (Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, I piętro, pok. 116). 

Uzgodnioną dokumentację do zawarcia umów należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku - Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska 14, 15, 16 i 17) lub w sekretariacie Biura Prezydenta ds. Sportu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku – Biuro Prezydenta ds. Sportu, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk. Nie dotrzymanie terminu będzie równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

Wyniki konkursu (27.39 KB)
Oświadczenie VAT (26.5 KB)
Zaktualizowany harmonogram zadania (34.5 KB)
Zaktualizowany kosztorys zadania (45 KB)
Sprawozdanie z realizacji zadania (85.5 KB)