PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku

Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku.

Biuro Prezydenta ds. Sportu zwraca się z prośbą o zgłoszenie się przedstawicieli oferentów w celu uzgodnienia warunków umowy i złożenia dokumentacji do zawarcia umów, w terminie do 30 czerwca 2017 roku (Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, I piętro pok. 116).

Uzgodnioną dokumentację do zawarcia umów należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku - Sala Obsługi Mieszkańców ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowiska 14, 15, 16 i 17) lub w sekretariacie Biura Prezydenta ds. Sportu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku – Biuro Prezydenta ds. Sportu  ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Nie dotrzymanie terminu będzie równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

Wyniki konkursu (28.37 KB)
Dokumenty jakie należy złożyć do zawarcia umów (12.82 KB)
Druk zaktualizowanego harmonogramu zadania (14.28 KB)
Druk zaktualizowanego kosztorysu zadania (17.56 KB)
Oświadczenie VAT (13.66 KB)
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (30.33 KB)