PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Stypendia sportowe 2014

Prezydent Miasta Gdańska informuje o możliwości ubiegania się o stypendium sportowe w 2014 roku dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

A
A

Prezydent Miasta Gdańska informuje o możliwości ubiegania się o stypendium sportowe w 2014 roku dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Wnioski o przyznanie stypendium składają kluby i stowarzyszenia sportowe zrzeszające osoby fizyczne i mające siedzibę na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Z osobami, którym zostaną przyznane stypendia, zostaną podpisane umowy.

Szczegółowe informacje dot. ww. stypendiów zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały.

Podstawę prawną stanowi  Uchwała Nr XXXVII/787/13 Rady Miasta Gdańska z dn. 22.04.2013 r., zmieniająca Uchwałę Nr V/29/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23.12.2010 r.

Wnioski wraz z kserokopią dowodu osobistego można składać do dnia 15.01.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, Sala Obsługi Mieszkańców.


Szczegóły w zakładce STYPENDIA