PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Sportowe Twarze Gdańska

Sportowe Twarze Gdańska
Prezydent Miasta Gdańska informuje o możliwości zawarcia umów promocyjnych na 2024 r. z zawodnikami osiągającymi bardzo dobre wyniki międzynarodowe we współzawodnictwie sportowym
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Oferty mogą składać zawodnicy zrzeszeni w klubach mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Gdańska. Z osobami, których oferty zostaną wybrane przez komisję powołaną do rozstrzygnięcia konkursu, zostaną podpisane umowy.

Oferty, z dopiskiem: Sportowe Twarze Gdańska - Biuro Prezydenta ds. Sportu, można składać do dnia 26 lutego 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój nr 40.

Aleksandra DulkiewiczUrząd Miejski w Gdańsku
Aleksandra Dulkiewicz - najnowsze