PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska

Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska

A
A

Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska
w klasach OPTIMIST szkółka; UKS; TEC 5,8; 6,8

III eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Techno 293 K i M;

Cykl imprezy NORD CUP

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT -Regaty rozegrane zostaną w dniach 3-5.07.2012 r. 

Miejscem regat jest Zatoka Gdańska obok rozlewiska Wisły Śmiałej, baza Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego AZS, 80-642 Gdańsku w Gdańsku ul. Stogi 20. Start do pierwszego wyścigu regat w dniu 3.07.2011 r. o godz. 1300.

2. ORGANIZATOR -Organizatorem regat jest Gdański Klub Żeglarski

3. BIURO REGAT -Biuro Regat mieścić się będzie na terenie przystani żeglarskiej Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego AZS w Gdańsku.

4. PRZEPISY - Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT -5.1 Zgłoszeń należy dokonać, e-mailem na adres biuro@gkz.gda.pl w terminie do 24 czerwca 2012 r. 5.2 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 03.07.2012 r. w godz. od 930 do 1100 .5.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów: dowód wpłaty wpisowego do regat;aktualne badanie lekarza sportowego; licencja sportowa;ubezpieczenie OC; certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłoszonej deski windsurfingowej z ustalonym numerem klasowym; licencja PZŻ na reklamę indywidualną

6. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW -W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.

7. PROGRAM REGAT -

wtorek 3.07.12 r. - godz. 09 30 – 11 00  zgłoszenia do regat ;godz. 1200 Otwarcie regat; godz. 13 00 wyścigi
środa 4. 07.12 r .-  godz. 11 00 – 15 00  wyścigi ;godz. 17 00 ciepły poczęstunek (gril)
czwartek 5.07.12 r. - godz. 1100  - 1400wyścigi ;o godz. 16 00. Zakończenie regat

    7.1 W dniu 5.07.2012 r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 14.00

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI -Będzie przedstawiona i rozdana w dniu 03.07.12 r. w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.

9. POMIARY KONTROLNE -Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi dokonane zostaną podczas regat.

10. PUNKTACJA Przewiduje się rozegranie 8 wyścigów. Przy rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne. Przy rozegraniu 4 do 8 wyścigów najgorszy rezultat będzie odrzucony.

11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW -Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

12. PRAWA DO WIZERUNKU -Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

13. NAGRODY- Miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają puchary, zawodnicy 1 – 3 otrzymują nagrody rzeczowe, wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i upominki.

14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI -Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

15. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE -Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia w COSA AZS w Gdańsku wszystkie szczegóły na stronie www.hotelgalion.pl 

 Kontakt :Gdańskiego Klubu Żeglarskiego
Grzegorz Mańkucki 502 261 861
biuro@gkz.gda.pl

 

Anna Kowalczyk