PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku.

Konkurs obejmuje następujące zadania z zakresu rozwoju sportu:

1) Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych, uczestnictwa w zawodach sportowych.

2) Realizacja programu: „Z Gdańska na igrzyska olimpijskie”.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację w/w zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi: 770 000 zł.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 roku w siedzibie ogłaszającego konkurs: Urząd Miejski w Gdańsku – Sala Obsługi Mieszkańców ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko nr 14, 15, 16 i 17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.

W przypadku przesłania ofert drogą pocztową, o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Do pobrania:

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert (18.46 KB)
Szczegółowe warunki konkursu (24.86 KB)
Wzór oferty (31.8 KB)
Wzór umowy (141 KB)
Wzór sprawozdania (30.36 KB)