PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

List Morski – zasady przyznawania

A
A

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zasad przyznawania Listu Morskiego przez Prezydenta Miasta Gdańska, informujemy:

  1. Laureata Listu Morskiego ustala kapituła. Jej przewodniczącym jest kpt Jerzy Wąsowicz - laureat pierwszego Listu Morskiego. W skład kapituły wchodzą: dotychczasowi laureaci (sześcioro osób), dwóch radnych Miasta Gdańska oraz dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu.
  2. List Morski otrzymują statek i jego kapitan, za wybitne zasługi w promowaniu Miasta Gdańska w Polsce i za granicą. Kandydatury zgłaszają: środowisko żeglarskie, klub żeglarski, stowarzyszenie żeglarskie. Nie są brane pod uwagę: przynależność do danego klubu, udział w otwarciu sezonu żeglarskiego, udział w regatach do wybrzeży Litwy lub Szwecji.
  3. List Morski może otrzymać wyłącznie jednostka żaglowa (nie motorowa). Jeśli statek ma ponad 50 lat, musi być w dobrej kondycji żeglugowej, a jego rejon pływania to co najmniej Morze Bałtyckie.
  4. List Morski nie podlega odstąpieniu i dla kapitana jest nagrodą dożywotnią. W przypadku sprzedaży jednostki, List Morski nie przechodzi na kolejnego właściciela i nie podlega dzieleniu na udziały dla kilku kapitanów. Zasada: jeden statek - jeden kapitan - jeden List Morski.
  5. Statki żaglowe z Listem Morskim na pokładzie mają obowiązek stawić się na żądanie Prezydenta Miasta Gdańska do udziału w paradzie lub do wykonania rejsu reprezentacyjnego po wodach Motławy i Zatoki Gdańskiej – bez dodatkowych opłat.