PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konkurs na sportowe twarze Gdańska

Konkurs na sportowe twarze Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska informuje o możliwości zawarcia umów promocyjnych z zawodnikami osiągającymi bardzo dobre wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Oferty promocyjne mogą składać zawodnicy zrzeszeni w klubach mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Z osobami, których oferty zostaną wybrane przez komisję powołaną do rozstrzygnięcia konkursu, zostaną podpisane umowy.

Oferty promocyjne, z dopiskiem „Biuro Prezydenta ds. Sportu”, można składać do dnia 7 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, Sala Obsługi Mieszkańców.