PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacja o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Vamos Gdańsk”

Informacja o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Vamos Gdańsk”
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku została udzielona dotacja w wys. 19 995 zł na  zadanie publiczne pt. „Współzawodnictwo w piłce nożnej – futsalu poprzez uczestnictwo w rozgrywkach I Ligi futsalu” realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Vamos Gdańsk”.

W związku z powyższym zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Miastem Gdańsk a Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej „Vamos Gdańsk” na realizację w/w zadania.

Lucyna SzaraniecUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. SportuReferat Sportu
Lucyna Szaraniec - najnowsze