PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Informacja o przyznaniu dotacji dla klubu sportowego Trefl S.A.

A
A

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku została przydzielona dotacja w wys. 8000 zł na zadanie publiczne pt. „Zakup obuwia sportowego dla zawodników Młodej Ligi” realizowane przez klub sportowy Trefl S.A.

W związku z powyższym, zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a klubem sportowym Trefl S.A. na realizację w/w zadania.