PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacja o przyznaniu dotacji dla klubów sportowych

Informacja o przyznaniu dotacji dla klubów sportowych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku (zm. Zarządzenie Nr 511/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2017 roku) zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych następującym podmiotom:

1) Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu – „Zakup sprzętu sportowego dla gimnastyczek”, przydzielona dotacja w wys. 20 000 zł,

2) Gdańskiemu Klubowi Taekwon-do - „Zakup sprzętu sportowego”, przydzielona dotacja w wys. 20 000 zł, 

3) Treflowi Gdańsk S.A. - „Zakup sprzętu sportowego dla zawodników drużyny Młodej Ligi”, przydzielona dotacja w wys. 18 000 zł,  

4) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Atena - „Zakup sprzętu szermierczego za nagrodę z Gali Sportu Młodzieżowego”, przydzielona dotacja w wys. 15 000 zł, 

5) Klubowi Sztorm - „Zakup sprzętu sportowego”, przydzielona dotacja w wys. 15 000 zł,

6) Gdańskiemu Klubowi Żeglarskiemu - „Żagle RS:X”, przydzielona dotacja w wys. 12 000 zł,

7) Rugby Club Lechia Gdańsk - „Zakup sprzętu sportowego dla Rugby Club Lechia Gdańsk”, przydzielona dotacja w wys. 10 000 zł,

8) Morskiemu Robotniczemu Klubowi Sportowemu Gdańsk – „Zakup sprzętu sportowego dla zawodników sekcji łuczniczej MRKS Gdańsk”, przydzielona dotacja w wys. 6000 zł,

9) Gdańskiemu Klubowi Sportowemu Stoczniowiec - „Zakup sprzętu sportowego celem doskonalenia sportowego”, przydzielona dotacja w wys. 6000 zł,

10) Morskiemu Robotniczemu Klubowi Sportowemu Gdańsk – „Zakup sprzętu sportowego dla zawodników sekcji tenisa stołowego MRKS Gdańsk”, przydzielona dotacja w wys. 6000 zł,

11) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Conrad - „Wyposażenie zawodników Team Judo Conrad”, przydzielona dotacja w wys. 6000 zł, 

12) Stowarzyszeniu Gwardyjskiemu Klubowi Sportowemu Wybrzeże - „Zakup maty typu puzzle”, przydzielona dotacja w wys. 6000 zł, 

13) Stowarzyszeniu Nasza Gedania - „Zakup sprzętu sportowego dla dziewcząt z grupy piłki siatkowej”, przydzielona dotacja w wys. 5000 zł,

14) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Bursztyn – „Zakup sprzętu sportowego dla zawodników trenujących w sekcji taekwon-do olimpijskiego”, przydzielona dotacja w wys. 3000 zł,

15) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Dwójka Morena Gdańsk - „Zakup sprzętu sportowego dla zawodników UKS Dwójka Morena Gdańsk”, przydzielona dotacja w wys. 3000 zł.

W związku z powyższym, zostaną zawarte umowy pomiędzy Gminą Miastem Gdańsk a w/w podmiotami na realizację zadań publicznych.