PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dotacja na zadania publiczne

A
A

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku została udzielona dotacja w łącznej kwocie 55 000 zł na następujące zadania publiczne:

● ”Organizacja i udział seniorskiego zespołu piłki ręcznej kobiet AZS Łączpol AWFiS Gdańsk w rozgrywkach Superligi w roku 2016” – przyznana kwota dotacji 20 000 zł,

● „Organizacja i udział seniorskiego zespołu koszykówki kobiet AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym w roku 2016”- przyznana kwota dotacji 15 000 zł,

● „Organizacja i udział seniorskiego zespołu futsalu mężczyzn AZS Uniwersytet Gdański w rozgrywkach mistrzowskich na szczeblu krajowym w roku 2016” – przyznana kwota dotacji 20 000 zł.

W/w zadania będą realizowane przez Akademicki Związek Sportowy Organizację Środowiskową w Gdańsku. W związku z powyższym zostaną zawarte umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, a Akademickim Związkiem Sportowym Organizacją Środowiskową w Gdańsku.