PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

45 lat Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku obchodziła w sobotę, 6 września, 45-lecie swojego istnienia. Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa rektora AWFiS, prof. Waldemara Moski, w której uczestniczyli m.in. były Komisarz UE ds. budżetu Janusz Lewandowski, prezydenci Gdańska i Sopotu – Paweł Adamowicz i Jacek Karnowski oraz poseł na Sejm Leszek Blanik, absolwent AWFiS, mistrz olimpijski z Pekinu.

A
A

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku obchodziła w sobotę, 6 września, 45-lecie swojego istnienia. Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa rektora AWFiS, prof. Waldemara Moski, w której uczestniczyli m.in. były Komisarz UE ds. budżetu Janusz Lewandowski, prezydenci Gdańska i Sopotu – Paweł Adamowicz i Jacek Karnowski oraz poseł na Sejm Leszek Blanik, absolwent AWFiS, mistrz olimpijski z Pekinu.

Historia

Początki Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego sięgają 1952 roku. Wówczas powołano do życia Technikum Wychowania Fizycznego, a kilka lat później, w 1957 roku, towarzyszące mu Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. W 1969 roku Studium otrzymało status Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego.

W roku 1973 WSWF przyjęła imię wybitnego filozofa Oświecenia – Jędrzeja Śniadeckiego. Po 12 latach, w 1981 roku, Szkołę przekształcono w Akademię Wychowania Fizycznego, co wyznaczyło jej nowe cele – naukowe i dydaktyczne. Jednym z nich stało się kształcenie naukowców, co stało się możliwe poprzez nadanie gdańskiej AWF w 1992 roku uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk kultury fizycznej, zaś w roku 1999 – doktora habilitowanego nauk kultury fizycznej.

Kolejne zmiany przyniósł rok 2001, kiedy – jako jedyna tego typu uczelnia w Polsce – Akademia Wychowania Fizycznego przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu.

Teraźniejszość

Dzisiaj AWFiS, jako jedyna uczelnia sportowa na Pomorzu, stawia na nowoczesną naukę, dydaktykę i sport, a także na inwestycje związane z unowocześnieniem infrastruktury. W 2013 roku zakończono rozległą termomodernizację uczelni, w chwili obecnej trwa rozbudowa mariny (II etap) w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dr Krzysztofa Zawalskiego. W najbliższej przyszłości rozpocznie się budowa Hali Gimnastycznej Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego. Sukcesywnej rozbudowie podlegają też laboratoria AWFiS – Laboratorium Wysiłku Fizycznego i Genetyki w Sporcie oraz Laboratorium Badań Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej.

AWFiS współpracuje z wieloma uczelniami i instytucjami w kraju oraz za granicą, m.in. z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Rosji, Ukrainy oraz Słowacji. Uczestniczy w programach Erasmus i Cirius, jest także sygnatariuszem umów z wieloma instytucjami i związkami sportowymi.

Otwarte są kierunki: Wychowanie Fizyczne, Sport, Fizjoterapia oraz Turystyka i Rekreacja. Studenci mogą także uczestniczyć w wielu studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach w ramach uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej. Osobom studiującym na poszczególnych kierunkach AWFiS oferuje wiele specjalizacji, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy, np. trener personalny, profilaktyka w geriatrii czy zarządzanie w sporcie, a także odnowa biologiczna, wellness & spa, dietetyka.

Nieodłączną częścią AWFiS jest Klub Sportowy AZS AWFiS, który może się pochwalić wieloma wybitnymi sportowcami, jak Andrzej Grubba, Leszek Kucharski, Sylwia Gruchała, Beata Kamińska, Alicja Pęczak, Leszek Blanik, Ryszard Sobczak, Cezary Siess, Tomasz Tomiak, Adam Korol, Jarosław Godek oraz Piotr Myszka.

Od 30 lat funkcjonuje Zespół Tańca Ludowego „Neptun”, który promuje polską kulturę ludową i folklor taneczny na całym świecie, działa też uczelniane wydawnictwo oraz ukazuje się uczelniany kwartalnik „Panorama AWFiS”.

Obiekty

Poza macierzystymi obiektami uczelni, ulokowanymi w Gdańsku Oliwie, w strukturze Akademii znajdują się: ośrodek szkoleniowy w Raduniu, biblioteka główna usytuowana w historycznym dworku Ludolphino, w której zgromadzono ok. 100 000 woluminów druków zwartych, a przede wszystkim Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dr Krzysztofa Zawalskiego w Górkach Zachodnich, na które składa się wielofunkcyjny obiekt na lądzie oraz port jachtowy, wyposażone w nowoczesne urządzenia eksploatacyjne, informatyczne, audiowizualne itp., a także sprzęt żeglarski dla wielu odbiorców - dla dzieci, studentów i dorosłych (132 jednostki, w tym: 119 jachtów żaglowych i 13 jachtów motorowych.).

Centrum zostało dostosowane w pełni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotyczy to infrastruktury lądowej i portowej, a także wyposażenia w specjalistyczny sprzęt żeglarski w postaci sześciu jachtów paraolimpijskiej klasy regatowej 2.4 mR.

NCŻ realizuje zadania na rzecz macierzystej uczelni oraz oferuje usługi zewnętrzne na rzecz społeczności lokalnej (np. Gminy i Miasta Gdańsk), województwa pomorskiego, a także całego kraju. Rozwija współpracę z podobnymi instytucjami w innych krajach, głównie z Narodową Szkołą Żeglarstwa i Sportów Wodnych (Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques) w Quiberon we Francji.

Infrastruktura sportowa AWFiS obejmuje 5 boisk zewnętrznych (do piłki nożnej, rugby, lekkiej atletyki, wielofunkcyjne oraz korty), 15 sal sportowych i pływalnię. 

Misja

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w ostatnich latach była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez o zasięgu międzynarodowym. Corocznie organizowany jest Grand Prix Pucharu Świata we florecie kobiet. Na jej obiektach odbyły się m.in. finały mistrzostw Europy kadetek i kadetów w piłce siatkowej w 1999 roku, turniej eliminacyjny młodzieżowych mistrzostw świata kobiet w piłce ręcznej w 2003 roku, XXII Mistrzostwa Europy w Siłowaniu na Ręce Juniorów, Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.

W 2014 roku, wspólnie z Miastem Sopot, AWFiS zorganizowała halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce, podczas których obiekty uczelni pełniły funkcję bazy treningowej dla sportowców z całego świata.

W Hali Sportowej rozgrywają swoje mecze piłkarze ręczni Wybrzeża oraz siatkarze Lotosu Trefla.

Dr Monika Żmudzka-Brodnicka, rzecznik prasowy AWFiS