PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Logo Unii Europejskiej

Biuro Prezydenta ds. Sportu

Biuro Prezydenta ds. Sportu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Adres:  ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Poczta elektroniczna sekretariatu: bps@gdansk.gda.pl

Nr pokoju Rodzaj  załatwianych  spraw     /   Użytkownik Nr tel. wew. Nr faxu
423 Dyrektor -  Adam Korol
Sekretariat
58 323 6423  
424 Zastępca Dyrektora -  Marcin Jędryczka
Sekretariat
58 323 6423  
424 Obsługa Finansowa Biura 58 323 6424  
417 Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kultury fizycznej mieszkańców Gdańska, prowadzenie bazy danych o wynikach sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. 58 323 6417  

418

424

Współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu, prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem umów i rozliczaniem dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Sportu.

58 323 6017

58 323 6418

 

417

Inicjowanie działań mających na celu rozwój sportu na terenie Miasta Gdańska, obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. 58 323 6671  
419 Współpraca z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej i fundacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej, organizacja i koordynowanie systemu działań promujących Miasto Gdańsk poprzez sport oraz promujących ideę sportu wśród mieszkańców. 58 323 6619  
419 Sprawozdanie merytoryczne nadzoru nad miejskimi obiektami sportowymi, prowadzenie bazy danych o obiektach sportowo - rekreacyjnych na terenie Gdańska, koordynowanie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych w zakresie sportu 58 323 6419  

420

420A

 

Organizowanie i współorganizowanie imprez o charakterze sportowym i sportowo - kulturalnym na terenie Miasta,
tworzenie i prowadzenie kalendarza imprez sportowych,
inicjowanie imprez sportowych o charakterze masowym zarówno lokalnych jak i o randze krajowej lub międzynarodowej,
koordynowanie prac związanych z organizacją przez Miasto imprez sportowych o charakterze masowym.

58 323 6420
58 323 6697

58 323 6656