PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Zdjęcie dyrektora Biura Prezydenta ds. Sportu Adam Korol
Dyrektor: Adam Korol

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
IV piętro, pokój nr 422
tel.: (+48 58) 323 64 23
Grafika przedstawiająca anonimowego mężczyznę
Zastępca Dyrektora: Marcin Jędryczka

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
IV piętro, pokój nr 424
tel.: (+48 58) 323 64 23

Książka telefoniczna biura

Sekretariat:
Dorota Kierat
IV piętro, pokój 423
tel. (+48 58) 323 64 23

Poczta elektroniczna sekretariatu: bps@gdansk.gda.pl