Zakup wydawnictw
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zakup wydawnictw

Zakup wydawnictw
W ramach Komisji ds. zakupu wydawnictw Biuro Prezydenta ds. Kultury ma możliwość zakupu publikacji (np. książek, albumów, płyt) związanych z Gdańskiem, gdańskich twórców bądź innych istotnych ze względu na wartości ważnych dla Miasta Gdańska.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem  stanu zagrożenia epidemicznego  w najbliższym czasie nie odbędzie się  posiedzenie Komisji do spraw zakupu wydawnictw.

 

Formularz wniosku oraz Regulamin zakupu dzieł sztuki są dostępne do pobrania u dołu strony.


REGULAMIN ZAKUPU WYDAWNICTW

 

§ 1

Z wnioskiem o zakup wydawnictw występuje zainteresowana osoba prawna lub fizyczna.

 

§ 2

Do wniosku, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu, należy dołączyć 1 egzemplarz wydawnictwa: książki, albumu, płyty CD, DVD itp.

 

§ 3

  1. Wnioski rozpatruje Komisja do spraw zakupu wydawnictw powołana przez Prezydenta Miasta.
  2. W skład komisji wchodzą:

1) 1 przedstawiciel Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej,

2) 1 przedstawiciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich O/Gdańsk,

3) 2 przedstawicieli Biura Prezydenta ds. Kultury,

4) 1 przedstawiciel właściwej ds. kultury Komisji Rady Miasta Gdańska.

 

§ 4

Komisja rozpatruje wnioski minimum jeden raz w ciągu kwartału, z zastrzeżeniem § 5.

 

§ 5

Komisja nie zbiera się w sytuacji braku wniosków.

 

§ 6

  1. Komisja rozpatrując wnioski o zakup wydawnictw bierze pod uwagę przydatność wydawnictw dla Miasta, możliwość ich wykorzystania oraz oferowaną cenę brutto 1 egzemplarza.
  2. Przy typowaniu wydawnictw do zakupu Komisja powinna zwracać uwagę czy:

1) autor pochodzi z Gdańska,

2) dzieło dotyczy regionu, Gdańska, jego dzielnic lub mieszkańców,

3) autor jest postacią znaczącą dla środowiska twórczego Gdańska,

4) ze względu na wybitne wartości artystyczne zakup pozycji leży w interesie miasta.

 

§ 7

Decyzję o zakupie podejmuje Prezydent Miasta Gdańska na wniosek Komisji.

 

§ 8

W budżecie Miasta Gdańska w części realizowanej przez Biuro Prezydenta ds. Kultury wyodrębnia się kwotę na zakupy.

 

§ 9

Zakupione wydawnictwa są:

1) przekazywane do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej,

2) przekazywane do bibliotek szkolnych,

3) przeznaczane jako nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto,

4) przeznaczane na upominki dla gości Prezydenta Miasta lub materiały promocyjne.

 

 

REGULAMIN zakupu wydawnictw (16.88 KB)

WNIOSEK o zakup wydawnictwa (35.5 KB)

 

 

Szczegółowych informacji na temat zakupu wydawnictw udziela Pani Wioletta Sobiechowska, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 123, tel. (58) 323 65 15, e-mail: wioletta.sobiechowska@gdansk.gda.pl