PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wyniki II edycji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska w 2022 roku

Wyniki II edycji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska w 2022 roku
Gdańscy artyści otrzymali kulturalne stypendia
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
TT_1200_675_wyniki
 

O stypendium mogły ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, mieszkające i płacące podatki w Gdańsku. Miesięczna wartość wsparcia w 2022 roku to 3010 zł brutto. Będzie ono wypłacone w miesięcznych transzach. Najkrótszy okres przyznanego stypendium w II naborze to 2 miesiące – najdłuższy to 5 miesięcy.

W drugim naborze do Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska wpłynęło 200 wniosków. Wsparcie otrzymało 59 osób, których projekty ujęte we wnioskach komisja uznała za najatrakcyjniejsze.

Wyniki II edycji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska w 2022 r.