Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Werdykt Komisji Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za rok 2019

A
A

Komisja Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za 2019 rok w składzie:

  • Iwona Borawska
  • Tadeusz Dąbrowski
  • Kazimierz Nowosielski – przewodniczący Jury
  • Anna Sobecka- Waśkiewicz

podjęła decyzję o przyznaniu nagrody Panu Arturowi Przybysławskiemu z Krakowa  za utwór „Pan Profesor”   

                  Uzasadnienie werdyktu jury Konkursu Literackiego Miasta Gdańska

   W nagrodzonym utworze Artura Przybysławskiego „Pan Profesor” tytułowy bohater jest tym jedynie, na co ów tytuł wskazuje: nadętym pseudouczonym – filozofem, który mniema, iż niemal wszystko, co z jego społeczną oraz naukową pozycją związane, winno się pisać dużą literą. Postać to zaiste groteskowa, jak i groteskowe są w tym dziele instytucje powoływane, jak się to jeszcze czasem sądzi, do szukania prawdy i do dzielenia się nią. „Pan Profesor” jest precyzyjnie i z polotem napisanym pamfletem na współczesne uniwersytety, a zwłaszcza na to, co się tam dzieje w obrębie nauk dotąd zwanych społecznymi albo szerzej: humanistycznymi. Artur Przybysławski z podziwu godną pasją, z nadzwyczajną znajomością rzeczy, a także niezwykłym poczuciem humoru opisuje i dekonspiruje zarazem wykształcone oraz utrwalone tam postawy, praktyki życia wspólnotowego, i nade wszystko imitujący naukowe postępowanie, oderwany pod rzeczywistości, sztuczny język, którym posługują się zainstalowane tam „elity”. I co najważniejsze: jest to przy tym pełen ironii, groteskowy „traktat” o stanie współczesnej  kultury, a tym samym o świadomościowym „uposażeniu” nas wszystkich.

Przewodniczący jury
Kazimierz  Nowosielski


Ponadto w opinii Komisji Konkursowej warte zauważenia są również następujące prace:

Mirosław Tomaszewski, "Załoga";

Artur Dudziński, "Pani Zofia";

Magdalena Czubaszek, "Pobite Gary Hell";

Rafał Baron, "Przygody słowa".