PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Werdykt Komisji Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za rok 2018

Werdykt Komisji Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za rok 2018

Komisja Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za 2018 rok w składzie:

 • Iwona Borawska
 • Tadeusz Dąbrowski
 • Aleksander Jurewicz
 • Dawid Krupej
 • Kazimierz Nowosielski – przewodniczący Jury
 • Barbara Szczepuła-Ponikowska

podjęła decyzję o przyznaniu nagrody Panu Marcinowi Królikowskiemu z Warszawy za pracę pt. Nieludzka ręka

 

Uzasadnienie wyboru zwycięskiej pracy:

Nagrodzony przez Jury zbiór tekstów Marcina Królikowskiego nosi tytuł „Nieludzka ręka”. Składają się nań wiersze i krótkie utwory prozą, a granica między nimi nie zawsze jawi się jako czytelna i wyrazista. Oba światy (prozatorski i poetycki) łączy jednakże i zarazem dość dogłębnie przenika charakterystyczne dla naszej epoki doświadczenie poznawczej niepewności oraz poczucie zacierania się aksjologicznych konturów ludzkiego na tej ziemi przebywania. Realność miesza się tu z imaginacją, sen z rzeczywistością, przeszłość z dzisiejszym dniem, tęsknota za duchową czystością z zapisem kulturowej degrengolady i moralnego upadku. A to wszystko znajduje swoje odzwierciedlenie w spożytkowywanym w tych utworach języku: częstokroć gęstym od niejasnych (i zarazem oryginalnych!) porównań i metafor, pełnym zaskakujących obrazowo-sytuacyjnych zestawień, semantycznych rozluźnień i zagęszczeń, składniowych powiązań i pęknięć. Zamieszczone w „Nieludzkiej ręce” teksty intrygują, poruszają (a bywa, iż wzruszają także!); czasami wręcz prowokują, a już na pewno niepokoją.

Przewodniczący Jury
Kazimierz Nowosielski

 

Ponadto w opinii Komisji Konkursowej warte zauważenia są również następujące prace:

 • Grabina Zameczek (801810) – Andrzeja Gołowacza z Gdańska;
 • Pierwsi napotkani (191293) – Mateusza Melanowskiego ze Średniej Wsi;
 • Ja Gdańsk i Komuna (101957) – Marka Kotkiewicza z Gdańska;
 • I(NK)LUZJE (212121) – Barbary Zakrzewskiej z Ostrołęki;
 • Obcowania (801087) – Artura Żaka z Łowicza;
 • Światło w mroku (160937) – Henryka Cypriana Konkola z Bydgoszczy.