Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Werdykt Komisji Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za rok 2018

A
A

Komisja Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za 2018 rok w składzie:

 • Iwona Borawska
 • Tadeusz Dąbrowski
 • Aleksander Jurewicz
 • Dawid Krupej
 • Kazimierz Nowosielski – przewodniczący Jury
 • Barbara Szczepuła-Ponikowska

podjęła decyzję o przyznaniu nagrody Panu Marcinowi Królikowskiemu z Warszawy za pracę pt. Nieludzka ręka

 

Uzasadnienie wyboru zwycięskiej pracy:

Nagrodzony przez Jury zbiór tekstów Marcina Królikowskiego nosi tytuł „Nieludzka ręka”. Składają się nań wiersze i krótkie utwory prozą, a granica między nimi nie zawsze jawi się jako czytelna i wyrazista. Oba światy (prozatorski i poetycki) łączy jednakże i zarazem dość dogłębnie przenika charakterystyczne dla naszej epoki doświadczenie poznawczej niepewności oraz poczucie zacierania się aksjologicznych konturów ludzkiego na tej ziemi przebywania. Realność miesza się tu z imaginacją, sen z rzeczywistością, przeszłość z dzisiejszym dniem, tęsknota za duchową czystością z zapisem kulturowej degrengolady i moralnego upadku. A to wszystko znajduje swoje odzwierciedlenie w spożytkowywanym w tych utworach języku: częstokroć gęstym od niejasnych (i zarazem oryginalnych!) porównań i metafor, pełnym zaskakujących obrazowo-sytuacyjnych zestawień, semantycznych rozluźnień i zagęszczeń, składniowych powiązań i pęknięć. Zamieszczone w „Nieludzkiej ręce” teksty intrygują, poruszają (a bywa, iż wzruszają także!); czasami wręcz prowokują, a już na pewno niepokoją.

Przewodniczący Jury
Kazimierz Nowosielski

 

Ponadto w opinii Komisji Konkursowej warte zauważenia są również następujące prace:

 • Grabina Zameczek (801810) – Andrzeja Gołowacza z Gdańska;
 • Pierwsi napotkani (191293) – Mateusza Melanowskiego ze Średniej Wsi;
 • Ja Gdańsk i Komuna (101957) – Marka Kotkiewicza z Gdańska;
 • I(NK)LUZJE (212121) – Barbary Zakrzewskiej z Ostrołęki;
 • Obcowania (801087) – Artura Żaka z Łowicza;
 • Światło w mroku (160937) – Henryka Cypriana Konkola z Bydgoszczy.