Werdykt Komisji Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za 2014 rok
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Werdykt Komisji Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za 2014 rok

Werdykt Komisji Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za 2014 rok
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Dnia 16.03.2015 r. Komisja Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Antoniego Bolesława Faca za 2014 rok (powołana Zarządzeniem nr 59/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 lutego 2015 roku), w składzie:

Tadeusz Dąbrowski,
Aleksander Jurewicz,
prof. Kazimierz Nowosielski – przewodniczący,
Piotr Czauderna, Barbara Piórkowska,
Iwona Borawska,

po uprzednim zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami, podjęła decyzję o przyznaniu nagrody Markowi Szalszy z Sopotu za powieść „Schyłek szatrangu”.

W opinii Komisji wyłoniona w konkursie praca, to świetnie skonstruowane i dopracowane pod względem językowym dzieło o dużej dawce dobrego humoru.

 „Schyłek szatrangu” autorstwa Marka Szalszy to powieść satyryczno-obyczajowa, a więc należy do gatunku dziś już dosyć rzadkiego. Cóż zatem staje się w niej obiektem głęboko ironicznych i zarazem niezwykle dociekliwych przedstawień oraz roztrząsań? Najogólniej rzec można, iż ludzka głupota: zestandaryzowana i zmanipulowana świadomość człowieka, zbanalizowane przez media jego wyobrażenia o świecie i sobie samym, zadowalanie się namiastkami prawdy i powierzchowność międzyludzkich relacji. Warto zauważyć przy tym, iż narracja w tej książce obywa się w zasadzie bez  moralistycznych wtrętów i komentarzy; jej autor pozwala bohaterom mówić ich własnym językiem, i to on (ów język) właśnie charakteryzuje ich najdogłębniej. Także od strony fabularnej „Schyłek szatrangu”  to dzieło niezwykle atrakcyjne, bo w znacznym stopniu zbudowane na schemacie powieści kryminalnej, a nawet szpiegowskiej; intryga goni tu intrygę, jedno wydarzenie zdaje się ciekawsze od drugiego. Żywa wyobraźnia, humor, realizm i gorzka ironia stanowią o niepowtarzalnych walorach tej książki.

 

                                                                                     Przewodniczący jury

                                                                                     Kazimierz Nowosielski

Ponadto, spośród 101 zgłoszonych prac, uwagę Jury zwrócił zbiór krótkich tekstów pt. „Żródło” Marzeny Burczyckiej-Woźniak z Gdyni, w którym doceniono uniwersalne mądrości związane z losami ojców pustyni; podkreślono także walory książki „Sztuczki” Joanny Lech z Krakowa – gawędziarskiej opowieści o dzieciństwie oraz dzieła „Danka ma kota” Ewy Jarockiej z Wrocławia. Uwagę pana Aleksandra Jurewicza i pani Barbary Piórkowskiej zwrócił również zbiór poetycki „Antologia hałasu” Rafała Skoniecznego z Gdańska, Kazimierz Nowosielski zaś gorąco orędował za znakomitą jego zdaniem powieścią Tadeusza Koziury „Miłość częściowo nieświeża”.

Serdecznie gratulujemy!