Werdykt jury Konkurs im. B. Faca
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Werdykt jury Konkurs im. B. Faca

Werdykt jury Konkurs im. B. Faca
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Komisja Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za 2019 rok w składzie:

  • Iwona Borawska
  • Tadeusz Dąbrowski
  • Kazimierz Nowosielski – przewodniczący Jury
  • Anna Sobecka- Waśkiewicz

podjęła decyzję o przyznaniu nagrody Panu Arturowi Przybysławskiemu z Krakowa  za utwór „Pan Profesor”   

                  Uzasadnienie werdyktu jury Konkursu Literackiego Miasta Gdańska

   W nagrodzonym utworze Artura Przybysławskiego „Pan Profesor” tytułowy bohater jest tym jedynie, na co ów tytuł wskazuje: nadętym pseudouczonym – filozofem, który mniema, iż niemal wszystko, co z jego społeczną oraz naukową pozycją związane, winno się pisać dużą literą. Postać to zaiste groteskowa, jak i groteskowe są w tym dziele instytucje powoływane, jak się to jeszcze czasem sądzi, do szukania prawdy i do dzielenia się nią. „Pan Profesor” jest precyzyjnie i z polotem napisanym pamfletem na współczesne uniwersytety, a zwłaszcza na to, co się tam dzieje w obrębie nauk dotąd zwanych społecznymi albo szerzej: humanistycznymi. Artur Przybysławski z podziwu godną pasją, z nadzwyczajną znajomością rzeczy, a także niezwykłym poczuciem humoru opisuje i dekonspiruje zarazem wykształcone oraz utrwalone tam postawy, praktyki życia wspólnotowego, i nade wszystko imitujący naukowe postępowanie, oderwany pod rzeczywistości, sztuczny język, którym posługują się zainstalowane tam „elity”. I co najważniejsze: jest to przy tym pełen ironii, groteskowy „traktat” o stanie współczesnej  kultury, a tym samym o świadomościowym „uposażeniu” nas wszystkich.
Przewodniczący jury: Kazimierz  Nowosielski

Ponadto w opinii Komisji Konkursowej warte zauważenia są również następujące prace:

Mirosław Tomaszewski, "Załoga";

Artur Dudziński, "Pani Zofia";

Magdalena Czubaszek, "Pobite Gary Hell";

Rafał Baron, "Przygody słowa".