PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Tablice pamiątkowe

Tablice pamiątkowe
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Miasto Gdańsk utrzymuje i rozwija system tablic pamiątkowych umieszczanych w przestrzeni miasta w celu upowszechniania wśród mieszkańców i turystów wiedzy o miejscach związanych z wydarzeniami i osobami ważnymi dla historii Europy, Polski, Pomorza i Gdańska.

Tablice wykonane są z blachy emaliowanej, mają znormalizowany kształt i kolorystykę oraz zawierają treść w języku polskim i w tłumaczeniu na język angielski, a w szczególnych przypadkach także na trzeci język.

Spis tablic wykonanych w ramach systemu (aktualizacja: październik 2021)

LP

Adres

Tekst polski

Data montażu/ odsłonięcia

1

ul. Garbary 12/13

Przy ulicy Garbary mieszkał LEOPOLD VON WINTER, nadburmistrz Gdańska w latach 1863–1890. Zmodernizował i przekształcił Gdańsk w nowoczesne miasto

2018-07-07

2

ul. Długa 81 (elewacja od strony ul. Tkackiej)

W tym miejscu mieszkał do 1939 FRANK MEISLER (1925–2018), ocalony dzięki Kindertransportom, twórca pomników Kindertransportów, autor wspomnień Zaułkami pamięci, Honorowy Ambasador Gdańska w Izraelu 2014-2018

2018-07-08

3

Hala „Olivia”,
al. Grunwaldzka 470

Tu 4 października 1981 podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność LECH WAŁĘSA został wybrany przewodniczącym związku

2018 wrzesień

4

al. Grunwaldzka 103

Tu w latach 1980–1981 znajdowała się siedziba Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarność i biuro jej przewodniczącego LECHA WAŁĘSY

2018 wrzesień

5

ul. Dmowskiego 13

Tu w 1980 r. działało pierwsze biuro Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność pod kierownictwem LECHA WAŁĘSY

2018 wrzesień

6

ul. Profesorska, wejście na plebanię Bazyliki św. Brygidy

Tu LECH WAŁĘSA, dzięki zaproszeniu ks. Henryka Jankowskiego, gdy w latach 1982–1989 Solidarność była zdelegalizowana, spotykał się z przedstawicielami Wolnego Świata

2018-09-29

7

ul. Długa 64

Przy ulicy Długiej w latach 1363–1385 mieszkała BŁOGOSŁAWIONA DOROTA Z MĄTÓW, mistyczka i rekluza

2019-06-25

8

ul. Pilotów 17

LECH WAŁĘSA, historyczny przywódca NSZZ Solidarność, laureat Pokojowej Nagrody Nobla 1983, Prezydent RP 1990–1995, mieszkał tu w latach 1980–1988

2019-09-29

9

ul. Biskupia 4

BRUNON ZWARRA (18 X 1919 – 14 VIII 2018) członek organizacji polskich w Wolnym Mieście Gdańsku więzień niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych pisarz i dokumentalista, autor Wspomnień gdańskiego bówki. Urodził się w domu przy ul. Biskupiej 2. Spoczywa na Cmentarzu Oliwskim

2019-10-18

10

ul. Grottgera 4

Tu mieszkała MALWINA SZCZEPKOWSKA (1909–1977), pisarka, prozaiczka, redaktorka radiowa, teatrolog

2020

11

ul. Leśna 9

Tu mieszkał ZDZISŁAW KAŁĘDKIEWICZ (1913–2005), malarz, literat, pedagog

2020

12

ul. Polanki 125

Tu mieszkał ANDRZEJ NAŁĘCZ-SOBIESZCZAŃSKI „ANIOŁ” (1950–1996), malarz, rysownik, grafik

2020

13

ul. Sienkiewicza 10

Tu 10 sierpnia na spotkaniu u Ewy i Piotra Dyków Bogdan Borusewicz ustalił datę strajku sierpniowego z Jerzym Borowczakiem, Bogdanem Felskim i Lechem Wałęsą

2020-08-14

14

ul. Podhalańska 16

Tu mieszkali:
ANNA FISZER (1919–2002), malarka, projektantka tkanin, graficzka, pedagog Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
KAZIMIERZ ŚRAMKIEWICZ (1914–1998), artysta malarz, grafik, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, współtwórca tzw. szkoły sopockiej 
WŁADYSŁAW LAM (1893–1984), malarz, grafik, krytyk sztuki, pedagog Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

2021-05-21

15

ul. Mściwoja II 52

Tu mieszkał ZBIGNIEW RALICKI (1935–1974) malarz, rysownik, grafik, pedagog Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku

2021-05-21

16

ul. Pańska (klasztor oo. dominikanów)

Tu mieszkał i pracował jako proboszcz parafii św. Mikołaja ks. MAGNUS BRUSKI (1886–1945), wikariusz generalny w Wolnym Mieście Gdańsku, szykanowany przez władze i policję za swoje antyhitlerowskie poglądy

2021-09-04

17

ul. Popiełuszki 3 (budynek 86B)

Tu pracował LECH WAŁĘSA, historyczny przywódca NSZZ Solidarność, laureat Pokojowej Nagrody Nobla 1983, Prezydent RP 1990-1995 

2021-08-28

18

ul. Marsz. F. Focha 31

Tu mieszkał i tworzył ZBIGNIEW JUJKA (1935–2019), jeden z najwybitniejszych polskich rysowników satyrycznych, twórca Dzienniczka, cyklu My i oni, współautor Z uśmiechem przez Gdańsk

2021-10-09

19

ul. Wita Stwosza 38

Tu mieszkał MARIAN OSIŃSKI (1883–1974), architekt, profesor politechnik we Lwowie i w Gdańsku, pierwszy powojenny dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, członek zespołu odbudowy Gdańska

2021-10-18

20

ul. J. Tuwima 29

W tym domu, który w stanie wojennym służył za miejsce schronienia demokratycznej opozycji, mieszkali prof. JOANNA MUSZKOWSKA-PENSON (ur. 1921), lekarka, nauczycielka akademicka, współpracowniczka Lecha Wałęsy, honorowa obywatelka Gdańska oraz prof. JAKUB PENSON (1899–1971), współtwórca polskiej nefrologii, rektor Akademii Medycznej w Gdańsku

2021-10-26

 

Regulamin umieszczania tablic pamiątkowych w przestrzeni miasta (do pobrania poniżej) wprowadzony został Zarządzeniem Nr 1104/18 Prezydenta Miasta Gdańska z 10 lipca 2018.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości, na której tablica miałaby zostać umieszczona.

Formularz wniosku o umieszczenie tablicy pamiątkowej do pobrania poniżej.

 

Do pobrania:

Regulamin umieszczania tablic pamiątkowych (447.96 KB)    

Formularz wniosku o umieszczenie tablicy pamiątkowej (18.82 KB)

Formularz wniosku o umieszczenie tablicy pamiątkowej (333.44 KB)

 

Dodatkowe informacje:

Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. 155, tel. +58 323 6514, e-mail marcin.staporek@gdansk.gda.pl