Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Tablice pamiątkowe

A
A

Miasto Gdańsk utrzymuje i rozwija system tablic pamiątkowych umieszczanych w przestrzeni miasta w celu upowszechniania wśród mieszkańców i turystów wiedzy o miejscach związanych z wydarzeniami i osobami ważnymi dla historii Europy, Polski, Pomorza i Gdańska.

Tablice wykonane są z blachy emaliowanej, mają znormalizowany kształt i kolorystykę oraz zawierają treść w języku polskim i w tłumaczeniu na język angielski, a w szczególnych przypadkach także na trzeci język.

Spis tablic wykonanych w ramach systemu (aktualizacja: czerwiec 2020)

LP

Adres

Tekst polski

Data montażu/ odsłonięcia

1

ul. Garbary 12/13

Przy ulicy Garbary mieszkał LEOPOLD VON WINTER, nadburmistrz Gdańska w latach 1863–1890. Zmodernizował i przekształcił Gdańsk w nowoczesne miasto

2018-07-07

2

ul. Długa 81 (elewacja od strony ul. Tkackiej)

W tym miejscu mieszkał do 1939 FRANK MEISLER (1925-2018), ocalony dzięki Kindertransportom, twórca pomników Kindertransportów, autor wspomnień Zaułkami pamięci, Honorowy Ambasador Gdańska w Izraelu 2014-2018

2018-07-08

3

Hala „Olivia”,
al. Grunwaldzka 470

Tu 4 października 1981 podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność LECH WAŁĘSA został wybrany przewodniczącym związku

2018 wrzesień

4

al. Grunwaldzka 103

Tu w latach 1980-1981 znajdowała się siedziba Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarność i biuro jej przewodniczącego LECHA WAŁĘSY

2018 wrzesień

5

ul. Dmowskiego 13

Tu w 1980 r. działało pierwsze biuro Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność pod kierownictwem LECHA WAŁĘSY

2018 wrzesień

6

ul. Profesorska, wejście na plebanię Bazyliki św. Brygidy

Tu LECH WAŁĘSA, dzięki zaproszeniu ks. Henryka Jankowskiego, gdy w latach 1982-1989 Solidarność była zdelegalizowana, spotykał się z przedstawicielami Wolnego Świata

2018-09-29

7

ul. Długa 64

Przy ulicy Długiej w latach 1363–1385 mieszkała BŁOGOSŁAWIONA DOROTA Z MĄTÓW, mistyczka i rekluza

2019-06-25

8

ul. Pilotów 17

LECH WAŁĘSA, historyczny przywódca NSZZ Solidarność, laureat Pokojowej Nagrody Nobla 1983, Prezydent RP 1990-1995, mieszkał tu w latach 1980-1988

2019-09-29

9

ul. Biskupia 4

BRUNON ZWARRA (18 X 1919 – 14 VIII 2018) członek organizacji polskich w Wolnym Mieście Gdańsku więzień niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych pisarz i dokumentalista, autor Wspomnień gdańskiego bówki. Urodził się w domu przy ul. Biskupiej 2. Spoczywa na Cmentarzu Oliwskim

2019-10-18

10

ul. Grottgera 4

Tu mieszkała MALWINA SZCZEPKOWSKA (1909-1977), pisarka, prozaiczka, redaktorka radiowa, teatrolog

2020

11

ul. Leśna 9

Tu mieszkał ZDZISŁAW KAŁĘDKIEWICZ (1913-2005), malarz, literat, pedagog

2020

12

ul. Polanki 125

Tu mieszkał ANDRZEJ NAŁĘCZ-SOBIESZCZAŃSKI „ANIOŁ” (1950-1996), malarz, rysownik, grafik

2020

13

ul. Sienkiewicza 10

Tu 10 sierpnia na spotkaniu u Ewy i Piotra Dyków Bogdan Borusewicz ustalił datę strajku sierpniowego z Jerzym Borowczakiem, Bogdanem Felskim i Lechem Wałęsą

2020-08-14

 

Regulamin umieszczania tablic pamiątkowych w przestrzeni miasta (do pobrania poniżej) wprowadzony został Zarządzeniem Nr 1104/18 Prezydenta Miasta Gdańska z 10 lipca 2018.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości, na której tablica miałaby zostać umieszczona.

Formularz wniosku o umieszczenie tablicy pamiątkowej do pobrania poniżej.

 

Do pobrania:

Regulamin umieszczania tablic pamiątkowych (447.96 KB)    

Formularz wniosku o umieszczenie tablicy pamiątkowej (18.82 KB)

Formularz wniosku o umieszczenie tablicy pamiątkowej (333.44 KB)

 

Dodatkowe informacje:

Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. 155, tel. +58 323 6514, e-mail marcin.staporek@gdansk.gda.pl