PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska - REGULAMIN I WNIOSEK

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska - REGULAMIN I WNIOSEK
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Uprzejmie informujemy, że z dniem 7 marca 2019 r. uległ zmianie Regulamin przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska oraz wniosek stypendialny.

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska przyznaje się osobom fizycznym (lub grupom twórczym) zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na realizację projektów o charakterze artystycznym i kulturalnym. Przez projekt artystyczny i kulturalny rozumie się w szczególności prace twórcze zmierzające do powstania dzieła, wykonania/wydania utworu, zorganizowania wydarzenia artystycznego lub kulturalnego.

Stypendium przyznawane jest na wniosek osoby fizycznej, zamieszkującej w Gdańsku albo realizującej projekt odbywający się lub związany z Gdańskiem, w trybie konkursu wniosków w drodze otwartego naboru.


Stypendium przyznawane jest trzy razy w roku.

Wnioski o przyznanie Stypendium należy składać:
a) do końca lutego
b) do końca maja
c) do końca września
danego roku kalendarzowego.

Nowy regulamin oraz wniosek do pobrania poniżej. 

Szczegółowych informacji na temat Stypendium Kulturalnego udziela  Wioletta Sobiechowska, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 123, tel. (58) 323 61 23, e-mail: elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl

 

DO POBRANIA:

REGULAMIN-przyznawania-Stypendium-Kulturalne-Miasta-Gdanska-dla-osób-fizycznych 

WNIOSEK-o-przyznanie-Stypendium-Kulturalnego-Miasta-Gdanska-dla-osób-fizycznych


OŚWIADCZENIE-do-podpisania-po-przyznaniu-Stypendium-Kulturalnego-Miasta-Gdańska-dla-osób-fizycznych