PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska - II edycja 2019

A
A

Przyznane Stypendia Kulturalne Miasta Gdańska  - II edycja 2019

Lp.

 Imię i nazwisko wnioskodawcy

Tytuł projektu

Kwota zaproponowana przez Komisję

1.

Anna BRAŁKOWSKA

CZERŃ - odsłona III

4 000,00 zł

2.

Oskar CHMIOŁA

Szlakiem gotyku ceglanego w Gdańsku - oprowadzanie performatywne

4 000,00 zł

 3.

Anna Magdalena JĘDRA

BOTANIC BODY / Ciało Botaniczne

5 000,00 zł

4.

Teresa Maria KLAMAN

Wystawa retrospektywna rysunki, rzeźby i ceramiki "Od Natury Do Metropolii" w Nadbałtyckim Centrum Kultury Ratusz Staromiejski w Gdańsku

5 000,00 zł

5.

Karolina Anna KLISZEWSKA

Kolekcjoner

5 000,00 zł

6.

Sławina Maria KOSMULSKA

Książka: moje wspomnienie o Lechu Bądkowskim z materiałami otrzymanymi z IPN dotyczącymi działalności mojego ojca, tytuł: "Nieznnane życie figuranta Lecha Bądkowskiego, głos ma córka…"

8 000,00 zł

7.

Aleksandra Teresa KOZŁOWSKA-GRZONKA

"Nowi wikingowie. Polacy na Islandii". Książka - reportaż

7 000,00 zł

8.

Tomasz LIPSKI

Teledysk pt. "Dżuma"

1 500,00 zł

9.

Barbara PĘDZICH

Realizacja spektaklu teatru tańca p.t. "Cykliczna ciągłość" Trójmiejskiego Kolektywu Twórczego

4 000,00 zł

10.

Monika Agnieszka POPOW

Czym jest solidarność 2019?

3 800,00 zł

11.

Jarosław SZWOCH

Teledysk pt. "Dżuma"

3 500,00 zł

12.

Dorota WALENTYNOWICZ

instalacja multimedialna połączona z koncertem - tytuł roboczy:  "Ciemny pokój"

6 000,00 zł

13.

Małgorzata WALENTYNOWICZ

instalacja multimedialna połączona z koncertem - tytuł roboczy:  "Ciemny pokój"

4 000,00 zł

14.

Agafia WIELICZKO

Hier ruht in Gott. Performens.

4 000,00 zł

 

Zgodnie z § 5 Regulaminu przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, osoby, którym przyznane zostało Stypendium zobowiązują się do podpisania w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji Prezydenta, oświadczenia, w którym deklarują, czy są w stanie zrealizować projekt stypendialny za przyznaną kwotę.

 

OŚWIADCZENIE-do-podpisania-po-przyznaniu-Stypendium-Kulturalnego-Miasta-Gdańska-dla-osób-fizycznych (40 KB)

 

Oświadczenie należy dostarczyć do 25 lipca 2019 r. pod adres:

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Biuro Prezydenta ds. Kultury, pokój 123, I piętro

 

lub do Biura Podawczego tut. Urzędu, parter budynku, stanowiska od 14-17

 

UWAGA!

W przypadku składania Oświadczenia za pośrednictwem poczty, za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.