Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska - I edycja 2019

A
A

Przyznane Stypendia Kulturalne Miasta Gdańska  - I edycja 2019

Lp.

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Tytuł projektu

Kwota zaproponowana przez Komisję

1.

Jarosław BAUĆ

Gdańsk Warszawa wspólne historie - kryterium koloru

3 000,00 zł

2.

Karolina BRACŁAWIEC

Wystawa indywidualna w przestrzeni WL4 -Mleczny Piotr

2 000,00 zł

 3.

Kamila CHOMICZ

Wystawa artystyczna GŁOS LAGUNY

2 500,00 zł

4.

Maciej JARCZYŃSKI

W Wolnym Mieście. Porozmawiajmy o nienawiści

4 000,00 zł

5.

Mirosław JUDKOWIAK

Film - "Istota cienia"

5 000,00 zł

6.

Jolanta KAJZER

Tomik wierszy pod roboczym tytułem "Gdański Bówka"

500,00 zł

7.

Anna KASPRZYCKA

Niedzielne koncerty carillonowe

3 000,00 zł

8.

Piotr KRĘPEĆ

Koncert Nieba

3 500,00 zł

9.

Barbara KRUSZEWSKA

Mieszając pędzlem i widelcem etap II

5 000,00 zł

10.

Dariusz LESZCZYŃSKI

Ilustracje do książki Jarosława Janiszewskiego "OBRAZKI z WYSTAWKI" (wybór felietonów)

3 000,00 zł

11.

Aurora LUBOS

Instalacja performatywna tytuł roboczy "Ziemia"

4 000,00 zł

12.

Adriana MAJDZIŃSKA

Realizacja cyklu prac przestrzennych pt. "moja prawda/twoja prawda" i cyklu wystaw

7 000,00 zł

13.

Katarzyna MARCINIAK

"Odbicie Istnienia" - śladem gdańskich drzew - wystawa indywidualna artystycznej tkaniny jedwabnej

3 500,00 zł

14.

Tomasz MERING

Stworzenie komiksu pt. "UWOLNIENIE"

2 000,00 zł

15.

Łukasz Mateusz REKS

Łukasz REKS - EP

1 500,00 zł

16.

Emilia ORZECHOWSKA

The Dark Side Of The Sun (vol. 2)

4 000,00 zł

17.

Patrycja ORZECHOWSKA

Przygotowanie nowych prac na wystawę na Międzynarodowym Festiwalu Fotografii w Łodzi

2 000,00 zł

18.

Bartosz PADUCH

Napisanie scenariusza pełnometrażowego filmu fabularnego pt. FINIS POLONIAE

5 000,00 zł

19.

Barbara PIÓRKOWSKA

Napisanie powieści pod roboczym tytułem "Kraboszki"

6 000,00 zł

20.

Tymoteusz SKIBA

Napisanie tomu opowiadań pt. Worstseller

4 000,00 zł

21.

Aleksandra SZUMSKA

Proces istnienia

3 500,00 zł

22.

Michał ŚLUBOWSKI

Napisanie i zredagowanie ebooka "MAKABRESKI GDAŃSKIE"

3 500,00 zł

23.

Krzysztof TOPOLSKI

Najcichsze Miejsce

4 000,00 zł

24.

Gabriela TRYNKLER-KWIATKOWSKA

Gdańsk - Genius Loci

2 000,00 zł

25.

Michał WASILEWSKI

smallstories from the lion cities (tytuł roboczy). Album muzyczny

3 000,00 zł

26.

Agnieszka WOŁODŹKO

Blog "Pomiędzy sztuką a życiem"

4 500,00 zł

 

Zgodnie z § 5 Regulaminu przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, osoby, którym przyznane zostało Stypendium zobowiązują się do podpisania w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji Prezydenta, oświadczenia, w którym deklarują, czy są w stanie zrealizować projekt stypendialny za przyznaną kwotę.

 

OŚWIADCZENIE-do-podpisania-po-przyznaniu-Stypendium-Kulturalnego-Miasta-Gdańska-dla-osób-fizycznych (40 KB)

 

Oświadczenie należy dostarczyć do 10 maja 2019 r. pod adres:

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Biuro Prezydenta ds. Kultury, pokój 123, I piętro

 

lub do Biura Podawczego tut. Urzędu, parter budynku, stanowiska od 14-17

 

UWAGA!

W przypadku składania Oświadczenia za pośrednictwem poczty, za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.