PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska
Gdańscy radni przegłosowali uchwałę o zmianach w przyznawaniu Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. Wynikają one z sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa. W tym roku twórcy o dofinansowanie działań będą mogli ubiegać się w trybie ciągłym. Na kulturalne stypendia miasto przeznaczy 700 tysięcy złotych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W tym roku twórcy o dofinansowanie działań będą mogli ubiegać się w trybie ciągłym. Na kulturalne stypendia miasto przeznaczy 700 tysięcy złotych.
W tym roku twórcy o dofinansowanie działań będą mogli ubiegać się w trybie ciągłym. Na kulturalne stypendia miasto przeznaczy 700 tysięcy złotych.
mat. prasowe


Twórczynie i twórcy z Gdańska mogą starać się o dofinansowanie swoich kulturalnych projektów. Takie wsparcie jest im potrzebne szczególnie teraz, gdy przez ograniczenia wywołane epidemią koronawirusa wiele osób związanych z branżą kulturalną znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Podczas pierwszej w historii -  zdalnej sesji  – gdańscy radni przyjęli uchwałę o zmianach w przyznawaniu stypendiów.

Zgodnie z nową uchwałą:

  • nabór wniosków o stypendium realizowany będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na stypendium
  • stypendium przyznawane będzie na wniosek osoby fizycznej, zamieszkującej i płacącej podatek dochodowy w Gdańsku, w trybie konkursu wniosków, w drodze otwartego naboru na proces twórczy definiowany jako m.in. powstanie dzieła, wykonanie/wydanie utworu, zorganizowanie wydarzenia artystycznego lub kulturalnego
  • stypendia będą wypłacane w systemie miesięcznym; miesięczna wysokość stypendium wynosi 2.600 zł brutto
  • stypendium może być przyznane na okres do 6 miesięcy,
  • stypendium wypłacane będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a osobą, której zostało przyznane.


Regulamin przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska[8700] (20.38 KB)
Wniosek o przyznawanie Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska (20.2 KB)
Uchwała Nr XXII/557/20 RMG z dnia 30.04.2020 (13.86 KB)

Informacji udzielają:
Inspektor, Marta Kąkel 58 323 65 56, marta.kakel@gdansk.gda.pl 
Starszy Inspektor, Elżbieta Czekaj 58 323 61 23, elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl