PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Stypednium Kulturalne Miasta Gdańska 2013

Stypednium Kulturalne Miasta Gdańska 2013
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska 2013
3 edycja 2013 r.
1. Adamkowicz Marek Przygotowanie do druku powieści historycznej pt.: "Oblężenie" 2 000,00 zł
2. Bakun Maciej Dofinansowanie wydania książki "Lotniczy Gdańsk 1945-1974" 3 000,00 zł
3. Borkowicz Jacek Tłumaczenie z j. niemieckiego i wydanie książki Ludwika Passarge pt. "Z wiślanej delty Szkice z podróży" 2 500,00 zł
4. Chwin Krystyna Prace redakcyjne nad książką "Gdańsk" Stefana Chwina 5 000,00 zł
5. Damps Ewelina Wydanie książki "Historia Teatru Miejskiego w Gdańsku (1801-1841)" 5 000,00 zł
6. Danielewicz Stanisław Napisanie i wydanie pracy pt.: "JAZZOWISKO TRÓJMIASTA - CZWARTA ZMIANA: 2010-2013" 3 500,00 zł
7. Dąbrowski Michał  Dokończenie filmu dokumentalnego  "Andrzej Perepeczko - życie moje" 2 000,00 zł
8. Eltermann Bożena  Projekt i druk folderu Teatru Cynada obejmujący 15 lat działalności 4 000,00 zł
9. Fopke Tomasz Wydanie antalogii poezji dziecięcej - Julian Tuwim - tłumaczenie najpiękniejszych wierszy na język kaszubski 3 500,00 zł
10. Haracz Anna Pryzmat-realizacja filmu kino tańca 2 000,00 zł
11. Korczak Katarzyna Kontunuacja autorskiego cyklu "Opowieści Wrzeszczan. Ślad" 2 500,00 zł
12. Kornacki Jacek Katalog podsumowujący 20-letnią działalnośc artystyczną w ramach projektu Archetyp-Świadomość-Miejsce 6 000,00 zł
13. Majdzińska Adriana  Wydanie publikacji dokumentującej dotychczasową działalność artystyczną 4 000,00 zł
14. Możdżer Jadwiga  Teart Nieparadny czyli Jantarełki Jelitkowskie - Miniatura Teatralna 1 500,00 zł
15. Podleśny Czesław  Realizacja prac rzeźbiarskich do indywidualnej wystawy pt. "HOMO GEDANENSIS", która odbędzie się w Galerii Dworku Artura w marcu 2014 r. 4 500,00 zł
16. Puchniarz Mateusz  Wydanie płyty zespołu Naked Brown 2 400,00 zł
17. Rudzki Piotr Wydanie książki (tomu) poetyckiego pt. "Trzy cykle gdańskie" 2 500,00 zł
18. Siedlecki Konrad  Nagranie i wydanie trzeciej płyty studyjnej zespołu Radio Bagdad pt. "W poczekalni" 2 000,00 zł
19. Skutnik Dominika  Wystawa retrospektywna obejmująca lata 1999-2013 5 000,00 zł
20. Trzaska Mikołaj  IRCHA - kwartet klarnetowy Mikołaja Trzaska, projekt "Open wall" 5 000,00 zł
21. Trzeciak Marta Wydanie książki w nurcie realizmu magicznego - "Bliżej - Dalej" 2 500,00 zł
22. Wieczór Mikołaj  Spektakl (teatru tańca) inspirowany postacią Wacława Niżyńskiego pt. "Wacław N." 1 500,00 zł
2 edycja 2013 r.
1. Gajewska Agata Wydanie drukiem debiutanckiej powieści pt.: „Niegrzeczne Tango pod Ladą” 1 500,00 zł
2. Jabłoński Tadeusz Wydanie książki pt.: „Brulion hipochondryka” 2 500,00 zł
3. Jerzak Dagmara „Nietaki” spektakl teatru tańca 2 000,00 zł
4. Kotłowski Grzegorz Wydanie publikacji pt.: „Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska. Bazylika Mariacka” 2 500,00 zł
5. Kula Dariusz Realizacja autorskiej panoramiczno-multimedialnej galerii internetowej: „Zwiedzaj Gdańsk” 5 000,00 zł
6. Niklas Piotr Wystawa fotografii „Przejście” 2 000,00 zł
7. Orbaczewska-Niedzielska Anna „Meeting Point”, projekt malarski we współpracy z japońską artystką Nobuko Hayashi 2 500,00 zł
8. Płatek Sławomir Wydanie tomiku „Wiersze dla Sophie Marceau” 2 000,00 zł
9. Starek Elżbieta Wydanie publikacji pt.: „Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska. Bazylika Mariacka” 2 500,00 zł
10. Walentynowicz Małgorzata Nagranie płyty „Red Sun”  z utworami Katarzyny Głowickiej 5 000,00 zł
11. Woźniak Barbara Katalog wystawy indywidualnej pt.: Witryny. Barbara Woźniak w Galerii Klubu Żak 3 000,00 zł
1 edycja 2013 r.
1. Abramowicz Małgorzata I etap przygotowań do wydania katalogu dokumentacji artystycznej Mariana Kołodzieja 5 000,00 zł
2. Bildziuk Marcin Sztandar dla Nowego Portu - akcja partycypacja 3 000,00 zł
3. Brałkowska Anna Realizacja performansu „Disturbances" we współpracy z Timo Viilainen`em 2 000,00 zł
4. Cielesz Piotr Napisanie tomiku  poetyckiego „Effatha" 2 000,00 zł
5. Ciesielski Michał Nagranie i wydanie płyty  zespołu „Quantom Theeory” 2 000,00 zł
6. Czaiński Artur Nagranie i wydanie  płyty zespołu New New 4 000,00 zł
7. Dąbrowski Tadeusz Napisanie i wydanie mikropowieści pod tytułem „Bezbronna kreska" 3 000,00 zł
8. Delegiewicz Iwona Realizacja wystawy fotograficznej  „… w tym nadmorskim kurorcie" 3 000,00 zł
9. Fleks Adam Realizacja wystawy fotograficznej  „Transcendencje. Oliwa" 1 000,00 zł
10. Ganjalyan-Pisarek Helena Realizacja spektaklu teatru tańca „Une femme masculine" 2 000,00 zł
11. Głażewski Krzysztof Stworzenie prac w technice grafiki cyfrowej oraz grafiki warsztatowej, wystawa w Galerii Start 1 200,00 zł
12. Joć-Adamkowicz Iwona Redakcja i wydanie rękopisów Zygfryda Stefana Mielewczyka „Wspomnienia syna pocztowca polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku" 2 500,00 zł
13. Jursz Henryk Napisanie i wydanie książki „Koleją z Wrzeszcza na Kaszuby" 2 000,00 zł
14. Kamińska Agnieszka Realizacja spektaklu teatru tańca „With- in" 1 500,00 zł
15. Kossakowski Borys Wydanie płyty zespołu Sunday Pagans „NuRoots" 2 000,00 zł
16. Król Artur Wydanie płyty projektu David Hume 2 000,00 zł
17. Kułakowski Piotr Wydanie  płyty Piotr Kułakowski Quartet  „Critical Level” 3 000,00 zł
18. Martin Oskar Montaż filmu z eksperymentu artystycznego „Wpływ alkoholu na treść i formę" 2 000,00 zł
19. Mazur Paweł Realizacja filmu „Meus Pulchrum Dantiscum Nescitus czyli Mój Cudowny Ukryty Gdańsk" 2 000,00 zł
20. Mazzoll Jerzy Wydanie płyty „Mazzoll Tov” 3 000,00 zł
21. Nowaczewski Artur Napisanie i wydanie książki  „Dwa lata w Phenianie" 2 000,00 zł
22. Osior Kinga Agnieszka Realizacja spektaklu teatralnego „Salon muzyczny średniozamożnego mieszczanina gdańskiego" 1 500,00 zł
23. Paluch Piotr Stworzenie prac w technice grafiki abstrakcyjnej, wystawa w Galerii Start 1 200,00 zł
24. Perepeczko Andrzej I etap przygotowań do wydania kolejnego tomu  „Przygód Dzikiej Mrówki" 2 000,00 zł
25. Przewłoka Robert Wydanie albumu poetyckiego Leonarda Mokrzyckiego „Śmiertelna powaga/Deadly Seriousness" ilustrowanego grafikami Jana Miśka 2 000,00 zł
26. Salamon Maciek Stworzenie prac graficznych „Dziękujemy za dobrą pracę", wystawa w Galerii Na Korytarzu 2 000,00 zł
27. Saulski Daniel Realizacja widowiska Gdańskiej Trupy Teatralnej Braci Bachmanów z lat 1804-1811 2 000,00 zł
28. Siemińska Maja Nagranie  płyty  „Emet" 2 000,00 zł
29. Sobociński Jacek Realizacja wystawy fotograficznej pt. „W poszukiwaniu butoh” 1 500,00 zł
30. Stinzing Roman Napisanie i wydanie książki „…ja i moi bitelsi!” 4 000,00 zł
31. Stulgińska Agnieszka Dofinansowanie płyty monograficznej z serii „Młodzi Kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi" 5 000,00 zł
32. Szuchiewicz Anna Wydanie płyty zespołu Sunday Pagans „NuRoots" 2 000,00 zł
33. Wyrzykowski Piotr Stworzenie mobilnej aplikacji pt. „Protest” 3 000,00 zł
34. Zając Iwona Stworzenie strony internetowej  „Stocznia w eterze”, na której znajdą się teksty, nagrania stoczniowców,  dostępnej w przestrzeni publicznej poprzez QR  kod 5 000,00 zł
35. Żukowska Izabela Napisanie powieści historyczno-obyczajowej „Skazy" 3 000,00 zł