PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Pomoc dla księgarń i wydawnictw przyznana

Pomoc dla księgarń i wydawnictw przyznana
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdański Fundusz Wydawniczy wesprze 22 wydawnictwa i księgarnie z Gdańska.  W ramach specjalnej pomocy dla branży wydawniczej w czasach pandemii Gdańsk zakupi 129 tytułów, czyli aż 3377 książek na kwotę 147 463,90 zł.  

Otwarte_ksiegarnie_fot_Dominik_Paszlinski_178917_800px
Otwarte_ksiegarnie_fot_Dominik_Paszlinski_178917_800px
 

Podobnie jak inni przedsiębiorcy, księgarze i wydawnictwa odnotowali prawie całkowity spadek przychodów. Z powodów ekonomicznych z mapy Gdańska moyby zniknąć ostatnie istniejące księgarnie. Aby temu przeciwdziałać na czas pandemii powstał nowy mechanizm pomocowy - Gdański Fundusz Wydawniczy.  

Księgarnie i wydawnictwa, które skorzystają z Gdańskiego Funduszu Wydawniczego wskazała specjalna komisja złożona z przedstawicieli Biura Prezydenta ds. Kultury, Instytutu Kultury Miejskiej oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku - specjalistów, zajmujących się literaturą i promocją czytelnictwa. Na podstawie ich rekomendacji prezydent Gdańska podjęła decyzję o przyznaniu wsparcia.   

Zakupione wydawnictwa zostaną przeznaczone na nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez miasto oraz rzeczowe wsparcie tzw. Wielkiego Maratonu Czytelniczego - ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży oraz filii bibliotecznych i filii bibliotek szkolnych. Ponowne uruchomienie Funduszu nastąpi jesienią 2020 roku. 

W 2020 r. planowany jest drugi nabór wniosków w ramach Gdańskiego Programu Wydawniczego. 

Z Gdańskiego Funduszu Wydawniczego skorzystają:  

Gdańskie  Wydawnictwo Oświatowe, Wydawnictwo ENEDUERABE, Fundacja Centrum Św. Jacka, Wydawnictwo Tytuł Krystyna Chwin, Balti Kolekt Emil Miszk, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Kosycarz Foto Press KFP, Księgarnia Muza, Firma Spek Grzegorz Giżewski, Jednostka Kultury (Sztuka Wyboru), Firmin Księgarnia Artystyczna, Wydawnictwo Marpress, Fundacja Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, VM Media sp. z o.o., Wydawnictwo Części Proste, Wydawnictwo Cztery Głowy, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Szafa Gdańska, Tuga Studio, Fundacja Inicjatyw Społecznie odpowiedzialnych, PHU BIT Beata Żmuda-Trzebiatowska, Szmit, Danecki Wydawnictwo w podwórku.