Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pomniki

A
A

Wznoszenie pomników

Wzniesienie pomnika na terenie Gminy Miasta Gdańska wymaga zgody Rady Miasta Gdańska wyrażonej w formie uchwały.

Zasady stosowane przy wznoszeniu pomników określa Uchwała Nr XLI/1136/17 Rady Miasta Gdańska z 29 czerwca 2017.

Aby ubiegać się zgodę na wzniesienie pomnika, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska wniosek zgodny z wymogami opisanymi w załączniku do Uchwały Nr XLI/1136/17 Rady Miasta Gdańska z 29 czerwca 2017 (do pobrania poniżej).

UWAGA: Do wniosku nie należy dołączać projektu pomnika. Wykonawcy oraz projekty pomników są wybierani w drodze konkursów, ogłaszanych po przyjęciu przez Radę Miasta Gdańska uchwały wyrażającej zgodę na wzniesienie danego pomnika.

Do pobrania:

Uchwała Nr 1136 Rady Miasta Gdańska z 29 czerwca 2017 (205.31 KB)