PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Pomniki

Pomniki
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wznoszenie pomników

Wzniesienie pomnika na terenie Gminy Miasta Gdańska wymaga zgody Rady Miasta Gdańska wyrażonej w formie uchwały.

Zasady stosowane przy wznoszeniu pomników określa Uchwała Nr XXXIX/1018/21 Rady Miasta Gdańska z 30 września 2021.

Aby ubiegać się zgodę na wzniesienie pomnika, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska wniosek zgodny z wymogami opisanymi w załączniku do ww. uchwały.

UWAGA: Do wniosku nie należy dołączać projektu pomnika. Wykonawcy oraz projekty pomników są wybierani w drodze konkursów, ogłaszanych po przyjęciu przez Radę Miasta Gdańska uchwały wyrażającej zgodę na wzniesienie danego pomnika.

Od 1 lutego 2022 r. sekretariat Komisji ds. pomników prowadzi Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.