PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych - trwa nabór wniosków na kulturalne granty

Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych - trwa nabór wniosków na kulturalne granty
Ponad milion złotych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Od 30 kwietnia rusza nabór wniosków do Otwartego Konkursu Ofert. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, z uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców w skali dzielnicowej i sąsiedzkiej.

Budżet programu wynosi 1 160 000 zł. Każda organizacja może złożyć w konkursie maksymalnie dwie oferty. Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego witkac.pl

Termin elektronicznego składania wniosków upływa 24 maja br., o godz. 16.00. Wygenerowane z systemu witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty należy dostarczyć do dnia 27 maja br. do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Składanie podpisanych potwierdzeń jest możliwe w następujących lokalizacjach:

- Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (pokój nr 40),

- Zespół Obsługi Mieszkańców, ul. Partyzantów 74 (I piętro pokój nr 210),

- Zespół Obsługi Mieszkańców, ul. Wilanowska 2 (stanowisko informacji i składania korespondencji),

- pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku

- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: ePUAP /UMGDA/SkrytkaESP. 

W ramach konkursu nie będą wspierane projekty wydawnicze.

do pobrania- dokumentacja konkursowa:

Szczegółowe warunki konkursu (281.02 KB)

wzór oferty (169.95 KB)

karta oceny (187.8 KB)

karta oceny z opisem (196.8 KB)

lista pytań odnośnie dostępności (168.29 KB)

zarządzenie 586/21

Informacji odnośnie konkursu udzielają:

- w kwestiach merytorycznych – Elżbieta Czekaj tel. 58 323 61 23,
e-mail: elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl

- w kwestiach finansowych – Lidia Podleśna tel. 58 323 61 76, e-mail: lidia.podlesna@gdansk.gda.pl