PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury - REGULAMIN I WNIOSEK

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury - REGULAMIN I WNIOSEK
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury przyznawana jest rokrocznie, począwszy od 2000 roku. Wyróżniani są nią artyści reprezentujący wszelkie dziedziny sztuki: od muzyki przez taniec współczesny do plastyki. Na laur mogą liczyć także animatorzy kultury. Warunkiem otrzymania Nagrody są osiągnięcia artystyczne i młody wiek - laur przyznawany jest osobom, które nie ukończyły 35. roku życia. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia, w postaci dyplomu, statuetki, nagrody finansowej, podejmuje Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich uczelni artystycznych, mediów i Miasta.

DO POBRANIA:
Uchwała nr LXVI/1696/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Regulamin przyznawania Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (155.35 KB, pdf)

Wniosek do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (44.5 KB)

 

  • Szczegółowych informacji na temat Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury udziela Marta Kąkel, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 123, tel. (58) 323 61 23, e-mail: marta.kakel@gdansk.gda.pl