PORTAL MIASTA GDAŃSKA

GDAŃSKIE STYPENDIUM KULTURALNE FUNDUSZ MOBILNOŚCI

GDAŃSKIE STYPENDIUM KULTURALNE FUNDUSZ MOBILNOŚCI
Przyznaje się w celu wsparcia krajowej i międzynarodowej mobilności związanej z realizacją projektów o charakterze artystycznym i kulturalnym.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Fundusz MOBLINOŚCI

Gdańskie Stypendium Kulturalne Fundusz Mobilności przyznawane jest pełnoletnim osobom mieszkającym i płacącym podatki w Gdańsku, które zajmują się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i przyznaje się w celu wsparcia krajowej i międzynarodowej mobilności.

Celem Gdańskiego Stypendium Kulturalnego Fundusz Mobilności, jest wsparcie finansowe osób fizycznych zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, na czynny udział w krajowych i międzynarodowych konkursach, przeglądach, festiwalach, rezydencjach i innych projektach kulturalnych i artystycznych odbywających się poza Gdańskiem.

Gdańskie Stypendium Kulturalne Fundusz Mobilności ma skutkować wsparciem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy gdańskim a ogólnopolskim i zagranicznym środowiskiem artystycznym.

 

Nabór odbywa się w systemie ciągłym, do wyczerpania puli środków.

Najwyżej oceniane będą projekty umożliwiające zaprezentowanie wartościowych projektów i zjawisk o charakterze kulturalno – artystycznym poza Gdańskiem.

Stypendium Fundusz Mobilności obejmuje m.in. dofinansowanie: kosztów podróży, opłat administracyjnych i innych, które będzie musiał ponieść Wnioskodawca. Stypendium Fundusz Mobilności nie obejmuje kosztów związanych z procesem twórczym, powstaniem dzieła, wykonaniem, wydaniem utworu, zorganizowaniem wydarzenia artystycznego lub kulturalnego.

 

Link do konkursu w systemie Wikac - nabór 2024

Link do wyników

 

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR LXVI/1695/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia Gdańskiego Stypendium Kulturalnego Fundusz Mobilności

Komisja Stypendialna:

ZARZĄDZENIE NR 174/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Gdańskiego Stypendium Kulturalnego Fundusz Mobilności