Gdańskie Otwarte Pracownie przyznane
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańskie Otwarte Pracownie przyznane

Gdańskie Otwarte Pracownie przyznane
Program skierowany jest do lokalnych artystek i artystów, uczestniczyć w nim mogą twórcy profesjonalni: absolwenci uczelni artystycznych, członkowie organizacji twórczych, a także twórcy nieprofesjonalni. W edycji 2019/2020 do konkursu o lokal w ramach programu Gdańskie Otwarte Pracownie do artystycznej walki o 5 lokali użytkowych, przy ul. De Gaulle’a,  Długie Ogrody, Hołdu Pruskiego, Gdyńskich Kosynierów i Al. Grunwaldzkiej przystąpiło blisko 50 artystów i artystek.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Szczęśliwcy już niebawem podpiszą umowy najmu i otrzymają klucze do pracowni, w których na stałe zagości sztuka różnych dziedzin.
Przy Al. Grunwaldzkiej 52 zabrzmi muzyka, za sprawą zespołu Trupa Trupa i Kwiaty, czyli  Grzegorza Kwiatkowskiego, Tomka Pawluczuka, Wojtka Juchniewicza i Rafała Wojczala. Artyści w planach mają otwarte próby dla mieszkańców,  koncerty, warsztaty muzyczne oraz pokazy i wykłady na temat aranżacji muzycznych oraz procesów powstawania utworów muzycznych.

ul. Długie Ogrody  51 i 51 A wzbogaci się o przestrzeń dla sztuk plastycznych dzięki Julii Tymańskiej ( studentce malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Sebastianowi Choromańskiemu ( absolwentowi wydziału malarstwa ASP) , którzy zaoferują okolicznym mieszkankom i mieszkańcom wernisaże oraz warsztaty plastyczne.

Marek Rogala
– laureat Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za promocję Kultury ulokuje swoje działania przy ul. Gdyńskich Kosynierów 10.  Planuje stworzyć galerię sztuki,  dostępną dla mieszkańców i mieszkanek.

Przy ul. De Gaulle’a  2 A możliwość na rozwinięcie artystycznych skrzydeł otrzyma Julita Wójcik, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, rzeźbiarka i performerka. W ramach bezpłatnych działań dla publiczności zamierza demonstrować proces pracy twórczej oraz prezentować dorobek artystyczny własny, jak i zaproszonych gości.

Mateusz Michalczyk 1/1 A – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku rzeźby ze specjalizacją ceramika artystyczna obejmie lokal przy ul. Hołdu Pruskiego, w którym będzie upowszechniał wiedzę na temat zagadnień związanych z rzeźbą, planuje edukację kulturalną – skierowaną do dzieci, a także integrację lokalnej społeczności.

Dzięki programowi Gdańskie Otwarte Pracownie artystki artyści mogą uzyskać przestrzeń dla siebie
i stworzyć miejsce spotkań z kulturą i sztuką dla mieszkańców. W pracowniach odbywają się wernisaże, spotkania, warsztaty arteterapeutyczne czy pokazy filmów.

Program uruchomiono dzięki współpracy Gdańskich Nieruchomości oraz Biura Prezydenta ds. Kultury  w 2017 roku, w jego ramach wynajęto dotąd osiem lokali w różnych dzielnicach miasta. Do tej pory otwarte pracownie pojawiły się w Nowym Porcie, Wrzeszczu Górnym, Biskupiej Górce, na Oruni, Stogach czy Przeróbce.

Zarządzenie Nr 74/2020 Dyrektora Gdańskich Nieruchomości Samorządowego Zakładu Budżetowego z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników procedury najmu lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert w programie „Gdańskie Otwarte Pracownie”