Gdański Fundusz Wydawniczy
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdański Fundusz Wydawniczy

Gdański Fundusz Wydawniczy
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Przyjmowanie wniosków w ramach Gdańskiego Funduszu Wydawniczego trwa do 29 maja.
Przyjmowanie wniosków w ramach Gdańskiego Funduszu Wydawniczego trwa do 29 maja.
mat. prasowe

Podobnie jak inni przedsiębiorcy księgarze i wydawnictwa odnotowali prawie całkowity spadek przychodów. Z niewielu funkcjonujących księgarni w mieście mogą zniknąć z powodów ekonomicznych ostatnie istniejące. Aby temu przeciwdziałać Miasto Gdańsk decyzją Prezydent powołało na czas pandemii nowy mechanizm pomocowy - Gdański Fundusz Wydawniczy

Podstawowe założenia:

 • program skierowany do gdańskich księgarni i wydawnictw
 • na podstawie złożonych ofert Miasto Gdańsk w procedurze konkursowej dokona zakupu wydawnictw książkowych i muzycznych (publikacje o Gdańsku i Pomorzu, szeroko pojęta humanistyka, książki dla dzieci)
 • podstawowym kryterium oceny jest związek z Gdańskiem poprzez miejsce prowadzenia działalności i odprowadzanie podatków,
 • zakupione wydawnictwa Miasto Gdańsk przeznaczy m.in. na nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto oraz rzeczowe wsparcie tzw. Wielkiego Maratonu Czytelniczego - ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży oraz wyposażenie filii bibliotecznych i filii bibliotek szkolnych,
 • sposób naboru i trybu pracy komisji, formularz wniosku został maksymalnie uproszczony, wnioski będą składane pocztą lub drogą elektroniczną – skan podpisanego wniosku,

  REGULAMIN ZAKUPÓW WYDAWNICTW (21.17 KB)
  WNIOSEK O ZAKUP WYDAWNICTWA (37 KB)
  ZARZĄDZENIE NR 499/20 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

  Informacji udziela: Ewa Rogaczewska 58 323 65 56, ewa.rogaczewska@gdansk.gda.pl