PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdański Fundusz Filmowy

Gdański Fundusz Filmowy
Regionalny fundusz filmowy jest odpowiedzią Gdańska na oczekiwania twórców i branży filmowej. Jednocześnie wynika z potrzeby usystematyzowania działań podejmowanych przez miasto w tej dziedzinie. A także animowania branży i wsparcia tego obszaru kultury, przy równoczesnym promowaniu Gdańska i jego dziedzictwa. GFF, utworzony w kwietniu 2022 roku, działa w strukturach Instytutu Kultury Miejskiej.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

CELE

Gdańska chce być przestrzenią otwartą na film, wnosić wkład w rozwój polskiej kinematografii i realnie wspierać twórców w myśl wartości wolności kultury.

Głównym celem GFF jest animowanie lokalnej branży audiowizualnej oraz ukazanie różnorodności Gdańska i jego unikalnych przestrzeni. Chcemy, by Gdańsk zaistniał na filmowej mapie Polski i stał się autonomicznym i ważnym ośrodkiem produkcji filmowej. Założeniem programu jest budowa synergii między wydarzeniami filmowymi organizowanymi w Gdańsku, edukacją filmową, realizowaną zwłaszcza przez Uniwersytet Gdański, podmiotami działającymi w polu filmu i gdańską publicznością.

 

DZIAŁANIA

W drodze konkursu wyłaniani są producenci, z którymi organizator podejmuje wspólną realizację i współfinansowanie produkcji, a także eksploatowanie praw do zrealizowanych filmów.

Do konkursu mogą być zgłaszane:

  • filmy fabularne pełnometrażowe (powyżej 70 minut)
  • dokumentalne

Głównym kryterium decydującym o dofinansowaniu filmów jest powiązanie produkcji filmowej z Gdańskiem – jako miejscem realizacji filmu, tematycznie w nim osadzonym, przez udział w produkcji twórców i przedsiębiorców z Gdańska oraz planowane lokalnie wydatki.

 

ADRESACI

Adresatem są twórcy filmowych.

 

więcej informacji: https://gdanskifunduszfilmowy.pl/

 

ZESPÓŁ

Rada Programowa Gdańskiego Funduszu Filmowego, kadencja 2022/2023

  1. Paweł Orłowski – przewodniczący, przedstawiciel prezydent Gdańska
  2. Marcin Adamczak – przedstawiciel środowiska filmowego
  3. Beata Dunajewska – przedstawicielka Rady Miasta Gdańska.
  4. Krzysztof Kornacki – przedstawiciel lokalnego środowiska filmowego
  5. Agnieszka Owczarczak – przedstawicielka Rady Miasta Gdańska
  6. Magdalena Renk-Grabowska – przedstawicielka prezydent Gdańska
  7. Magdalena Sroka – przedstawicielka środowiska filmowego
  8. Aleksandra Szymańska – przedstawicielka Instytutu Kultury Miejskiej

 

Zespół roboczy

Marta Niewiadomska – koordynatorka Gdańskiego Funduszu Filmowego

marta.niewiadomska@ikm.gda.pl

Weronika Orzechowska – koordynatorka Gdańskiej Komisji Filmowej

weronika.orzechowska@ikm.gda.pl