PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Europejski Poeta Wolności

Europejski Poeta Wolności
Europejski Poeta Wolności
Idea Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności

Wolność jest specyficzną cechą ludzkiej egzystencji; jej znaczenie zmienia się zależnie od stopnia świadomości człowieka i jego samookreślenia jako bytu niezależnego integralnego. Istnieją różne odmiany wolności: wolność osobista, wolność wyboru i przekonań, wolność polityczna, wolność narodu do samostanowienia, do wyznawania własnej religii, kultywowania zwyczajów i kultury. Wolność jest też rozumiana jako prawo do określenia indywidualnego „ja”, a więc ekspresji intelektualnych, uczuciowych i zmysłowych możliwości jednostki. Wolność skłania do refleksji nad własną postawą i do przyjęcia odpowiedzialności za swoje myśli i słowa.

Gdańsk od stuleci szczyci się nie tylko tradycją walki o wolność, ale również żywym traktowaniem refleksji nad tym pojęciem i wspieraniem tych dziedzin ludzkich działań, które tematowi wolności przypisują pierwszorzędne znaczenie.

Nawiązując do tych wielowiekowych doświadczeń, Miasto Gdańsk ustanowiło nagrodę literacką o nazwie „Europejski Poeta Wolności”.

Nagroda przyznawana jest w cyklu dwuletnim za najlepszą książkę poetycką opublikowaną w języku polskim lub w języku oryginału w roku poprzedzającym edycję Konkursu. Nagrodę stanowią:
- dla pisarza: statuetka i nagroda finansowa w wysokości 100.000 zł.,
- dla tłumacza: nagroda finansowa w wysokości 20.000 zł.

 

Więcej na stronie www.europejskipoetawolnosci.pl