Edukacja do kultury. Gdańsk
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Edukacja do kultury. Gdańsk

Edukacja do kultury. Gdańsk
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdańsk dołącza do grupy polskich miast prowadzących własne programy edukacji do kultury, czyli edukacji wykorzystującej narzędzia kultury i sztuki, realizowanej we współpracy różnych miejskich podmiotów – szkół, przedszkoli, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i indywidualnych edukatorów  i artystów. Program jest przeznaczony dla wszystkich niezależnie od wieku. 

CELE

 • Program powstał, żeby zacieśniać więzi społeczne, radzić sobie z problemami, uczyć się przez całe życie, szkolić specjalistów ds. edukacji, dofinansowywać organizacje pozarządowe, kolektywy i artystów – w ramach programu edukacji do kultury animujemy, szkolimy i sieciujemy.
 • Dążymy do wypracowania zasad współpracy, stale patrząc, w którą stronę zmierzamy i co jest potrzebne wszystkim uczestnikom tego procesu – organizatorom i odbiorcom.
 • Dla każdego i każdej z nas – gdańszczan i gdańszczanek – to okazja do głębszego poznawania miasta i jego mieszkańców, nabywania wiedzy, nowych umiejętności, przydatnych na różnych etapach życia, rozwijania swoich talentów i dzielenia się nimi.
 • Dzięki działaniom realizowanym w ramach programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK będziemy: upowszechniać kulturę, zwiększać kompetencje kulturowe mieszkańców, przygotowywać do świadomego i krytycznego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim.

ADRESACI

Do akcji dołączają przedszkola i szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, artyści i edukatorzy. Program jest adresowany do wszystkich mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

DZIAŁANIA

Programu opiera się na wielu działaniach, adresowanych do różnych grup odbiorców. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej programu www.edukacjadokultury.gdansk.pl  w zakładce DZIAŁANIA.

ZESPÓŁ

Skład Zespołu Koordynacyjnego ds. Edukacji do Kultury:

 • Monika Chabior - Zastępczyni Prezydenta rozwoju społecznego i równego traktowania – Przewodnicząca Zespołu,
 • Barbara Frydrych - dyrektorka Biura Prezydenta ds. Kultury,
 • Grzegorz Kryger - zastępca dyrektora ds. edukacji Wydziału Rozwoju Społecznego,
 • Aleksandra Szymańska – przedstawiciel Instytutu Kultury Miejskiej,
 • Monika Dylewska-Libera – przedstawiciel Gdańskiego Archipelagu Kultury,
 • Celina Zboromirska-Bieńczak – koordynatorka programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK.

Zespół Roboczy ds. Edukacji do Kultury działa przy Miejskim Teatrze Miniatura, gdzie znajduje się biuro programu w składzie:

 • Anna Dziemidzik
 • Adam Gibki
 • Marta Jankowska

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie www.edukacjadokultury.gdansk.pl oraz Facebooku programu https://www.facebook.com/edukacjadokultury.gdansk .

KONTAKT

e-mail: info@edukacjadokultury.gdansk.pl