PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Edukacja do kultury. Gdańsk

Edukacja do kultury. Gdańsk
Gdańsk dołącza do grupy polskich miast prowadzących własne programy edukacji do kultury, czyli edukacji wykorzystującej narzędzia kultury i sztuki, realizowanej we współpracy różnych miejskich podmiotów – szkół, przedszkoli, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i indywidualnych edukatorów  i artystów. Program jest przeznaczony dla wszystkich niezależnie od wieku. 
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
edk_logo_kolor_jasne-tło

CELE

 • Program powstał, żeby zacieśniać więzi społeczne, radzić sobie z problemami, uczyć się przez całe życie, szkolić specjalistów ds. edukacji, dofinansowywać organizacje pozarządowe, kolektywy i artystów – w ramach programu edukacji do kultury animujemy, szkolimy i sieciujemy.
 • Dążymy do wypracowania zasad współpracy, stale patrząc, w którą stronę zmierzamy i co jest potrzebne wszystkim uczestnikom tego procesu – organizatorom i odbiorcom.
 • Dla każdego i każdej z nas – gdańszczan i gdańszczanek – to okazja do głębszego poznawania miasta i jego mieszkańców, nabywania wiedzy, nowych umiejętności, przydatnych na różnych etapach życia, rozwijania swoich talentów i dzielenia się nimi.
 • Dzięki działaniom realizowanym w ramach programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK będziemy: upowszechniać kulturę, zwiększać kompetencje kulturowe mieszkańców, przygotowywać do świadomego i krytycznego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim.

ADRESACI

Do akcji dołączają przedszkola i szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, artyści i edukatorzy. Program jest adresowany do wszystkich mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

DZIAŁANIA

Programu opiera się na wielu działaniach, adresowanych do różnych grup odbiorców. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej programu www.edukacjadokultury.gdansk.pl  w zakładce DZIAŁANIA.

ZESPÓŁ

Skład Zespołu Koordynacyjnego ds. Edukacji do Kultury:

 • Monika Chabior - Zastępczyni Prezydenta rozwoju społecznego i równego traktowania – Przewodnicząca Zespołu,
 • Barbara Frydrych - dyrektorka Biura Prezydenta ds. Kultury,
 • Grzegorz Kryger - zastępca dyrektora ds. edukacji Wydziału Rozwoju Społecznego,
 • Aleksandra Szymańska – przedstawiciel Instytutu Kultury Miejskiej,
 • Monika Dylewska-Libera – przedstawiciel Gdańskiego Archipelagu Kultury,
 • Celina Zboromirska-Bieńczak – koordynatorka programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK.

Zespół Roboczy ds. Edukacji do Kultury działa przy Miejskim Teatrze Miniatura, gdzie znajduje się biuro programu w składzie:

 • Anna Dziemidzik
 • Adam Gibki
 • Marta Jankowska

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie www.edukacjadokultury.gdansk.pl oraz Facebooku programu https://www.facebook.com/edukacjadokultury.gdansk .

KONTAKT

e-mail: info@edukacjadokultury.gdansk.pl