PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Drugi nabór do Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska w 2022 roku

Drugi nabór do Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska w 2022 roku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
TT_1200_675_czerwiec

Zapraszamy do składania wniosków w pierwszym naborze Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska

Program kierowany jest do artystek i artystów jako wsparcie w procesie powstania dzieła. Stypendium nie jest przyznawane na wykonanie konkretnego dzieła (takiego jak np. wydanie książki, płyty, na działania związane z postprodukcją czy pracę osób trzecich). O wsparcie mogą ubiegać się osoby zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, mieszkające i płacące podatki w Gdańsku. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych transzach i może być przyznane na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

II nabór do 10 czerwca

Wnioski za pomocą portalu witkac.pl (https://witkac.pl/strona) można składać do 10 czerwca. Powinny w nich znaleźć opisane działania potwierdzające rozwój twórczy autora projektu. Ważne, aby dokładnie określić dziedziny i techniki w jakich realizowane będzie przedsięwzięcie. Najwyżej oceniane będą projekty gwarantujące wysoki poziom artystyczny i wykraczające ponad dotychczasowe działania wnioskodawców.

Wygenerowane z systemu witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty należy dostarczyć najpóźniej do dnia 20 czerwca.

Dokumenty można złożyć:

  1. a) używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP/UMGDA/SkrytkaESP
  2. b) dostarczając własnoręcznie podpisaną papierową wersję (bez załączonego wniosku, ani innych załączników) do siedziby organizatora konkursu:
  • ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74,
  • ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2,
  • pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku – decyduje data wpływu

W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie złożenia Potwierdzenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Szczegóły programu znajdują się w Uchwała XXXI/805/20 z Regulaminem przyznawania Stypendium

Informacji odnośnie konkursu udzielają pracownicy Biura Prezydenta ds. Kultury: Marta Kąkel, tel. 58 323 65 56, e-mail: marta.kakel@gdansk.gda.pl