Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Biuro Prezydenta ds. Kultury

A
A

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu:bpk@gdansk.gda.pl

Nr pokoju Rodzaj  załatwianych  spraw     /   Użytkownik Nr tel.wew. Nr faxu
130

Dyrektor  - Barbara Frydrych

Z-ca Dyrektora - Celina Zboromirska-Bieńczak
Sekretariat

58 323 6130 58 323 6530
  Referat Polityki Kulturalnej    
116 Kierownik Referatu - Katarzyna Wilewska 58 323 61 16  

154

156

Nadzór nad miejskimi instytucjami kultury. Zezwolenia na działalność handlowo-wystawienniczą. Współpraca w ramach systemu realizacji pomników i tablic. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury. 58 323 6156
58 323 6514
58 323 6517
58 323 6551
 
 

Referat ds. Mecenatu Kultury

   
116

Kierownik Referatu - Ewa Adamska

58 323 61 76  
155-156 Mecenat Kulturalny Miasta Gdańska. Nagrody i stypendia. Zakup wydawnictw. Realizacja imprez z zakresu kultury. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury. 58 323 6556
 58 323 6516
58 323 6515