Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Biuro Prezydenta ds. Kultury

A
A

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu:bpk@gdansk.gda.pl

Nr pokoju Rodzaj  załatwianych  spraw     /   Użytkownik Nr tel.wew.
130

Dyrektor  - Barbara Frydrych

Sekretariat

58 323 6130
  Referat Instytucji Kultury  
124 p.o. Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatu - Krzysztof Adamczyk 58 323 6551

156

Nadzór nad miejskimi instytucjami kultury

Zezwolenia na działalność handlową i pomniki

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu kultury 

58 323 6156

58 323 6514

58 323 6516

  Referat ds. Mecenatu Kultury
 
124 Kierownik Referatu - Ewa Adamska 58 323 61 24
155 Mecenat Kulturalny Miasta Gdańska. Nagrody i stypendia. Zakup wydawnictw. Realizacja imprez z zakresu kultury. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury. 58 323 6556

58 323 6515