PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Biuro Prezydenta

Biuro Prezydenta
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna wydziału: bp@gdansk.gda.pl

Nr pokoju Rodzaj  załatwianych  spraw     /   Użytkownik Nr tel.wew.
307

Dyrektor Biura - Marek Bonisławski

58 323 63 06

307

Zastępca Dyrektora Biura, Kierownik Referatu Spraw Zagranicznych - Maciej Buczkowski

58 323 62 84

325

Zastępca Dyrektora Biura

58 323 6325

Referat Marketingu
326 Kierownik Referatu - Szymon Wróblewski

58 323 66 42

341, 342 Pracownicy Referatu

58 323 60 14

58 323 62 85

58 323 63 41

58 323 63 42

 

  Referat Spraw Zagranicznych

 

307 Kierownik Referatu, Z-ca Dyrektora - Maciej Buczkowski 

58 323 62 84

202, 203

Pracownicy Referatu 58 323 6203
58 323 6289
58 323 6592

 

Referat Prasowy

 

305

Kierownik Referatu - Izabela Kozicka-Prus

58 323 63 85

305 Obsługa prasowa
58 323 63 04
58 323 63 05
58 323 63 84
58 323 63 85
  Referat Organizacyjno-Protokolarny

 

222 Kierownik Referatu - Maciej Kukla

58 323 62 22

 

201

 

202

 

 

 

Obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta Gdańska

58 323 62 01

58 323 61 65

58 323 61 82

 

 

 

 

 

58 323 62 80

Nowy Ratusz

pok. 311

Sekretariat Związku Miast Bałtyckich

Paweł Żaboklicki

58 323 70 57
58 301 09 17
58 301 91 23

309

Rzecznik Prasowy Prezydenta - Daniel Stenzel

58 323 63 09

tel. kom. 696444872

32 Koordynator ds. Bursztynu - Robert Pytlos

58 323 60 32

32

Samodzielne stanowisko ds.  promocji projektów gospodarczych - Przemysław Rot

58 323 65 05

336

 

 

Samodzielne stanowisko ds. budżetu -
Danuta Rutkowska
Magdalena Treder

 

58 323 63 36

58 323 65 96

 

 

 

 

328

Samodzielne stanowiska pracy

Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Marzena Modzelewska

58 323 63 28

 

 

Referat Koordynacji Polityki Bezpieczeństwa

 

339

Kierownik Referatu - Arkadiusz Zbrzeźniak 

58 323 63 39

340

Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Anna Stiller

58 323 63 40

 

Referat Współpracy i Koordynacji

 

326

 

Kierownik Referatu - Izabela Małuszek

58 323 63 26

 

Referat Promocji Miasta

 

327

Kierownik Referatu - Aleksandra Jonczyk-Rozpędowska

58 323 63 27

320

 

Pracownicy Referatu

58 323 60 16

58 323 63 20

58 323 66 67