PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Zdjęcie koordynatora Radców Prawnych Marka Szóstakowskiego
Dyrektor: Marek Szóstakowski

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 416
nr wew. 6695
tel.: +48 58 323 66 95
Marcin Kowalski
Z-ca Dyrektora: Marcin Kowalski

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 409
nr wew. 6409
tel.: +48 58 323 64 09

Książka telefoniczna biura

Poczta elektroniczna biura: bpr@gdansk.gda.pl