PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Cezary Chabel
p.o. Dyrektora - Cezary Chabel

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
IV piętro, pokój nr 416
nr wew. 6695
tel.: (+48 58) 323 66 95
Marcin Kowalski
Z-ca Dyrektora: Marcin Kowalski

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
IV piętro, pokój nr 409
nr wew. 6409
tel.: (+48 58) 323 64 09

Książka telefoniczna biura

Poczta elektroniczna biura: bpr@gdansk.gda.pl