PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Zdjęcie dyrektora Biura Informatyki Krzysztofa Pękali
Dyrektor: Krzysztof Pękala

ul. prof. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk
pokój nr 3/32
tel.: +48 58 768 82 55

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: bi@gdansk.gda.pl