Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Biuro Audytu i Kontroli

A
A

Długi Targ 39/40 

Nr pokoju
Rodzaj  załatwianych  spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
310
Sekretariat
Dyrektor - Zbigniew Macczak
58 526 81 31
58 526 81 89
Referat ds. Kontroli

301

 

302

 

305

 

310A

Pracownicy Referatu
 

58 526 8129

58 526 8145

58 526 8139

58 526 8137

58 526 8138

58 526 8148

58 526 8120

58 526 8122
 
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego

309

Audytorzy Wewnętrzni

58 526 8134

58 526 8116
 

Samodzielne stanowiska BHP i PPOŻ

306

Samodzielne stanowiska

58 526 8102

58 526 8111

 
Nowe Ogrody 8/12 Referat Ochrony Informacji Niejawnych
340 Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Bogdan Rulewski 58 323 6340  
339
Kierownik Kancelari Tajnej - Elżbieta Olszewska
58 323 6339
 

Długi Targ 39/40

pok 208

Samodzielne stanowisko BHP 58 526 8102
58 526 8111
 
 
Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych
 
 
205

Inspektor Ochrony Danych

Pracownik Zespołu

58 526 8125

58 526 8157
 
Referat Ochrony Informacji Niejawnych – Nowe Ogrody 8/12

340

Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Bogdan Rulewski 58 323 6340  

339

Kancelaria Tajna 58 323 6339  

340

Pracownik Referatu 58 323 6398