PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Brak zdjęcia

p.o. Dyrektora: Ryszarda Rynkowska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 143
tel.: (+48 58) 323 68 83

Książka telefoniczna biura

Poczta elektroniczna sekretariatu: baik@gdansk.gda.pl