PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Brak zdjęcia

p.o. Dyrektora: Ryszarda Rynkowska

ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
tel.: (+48 58) 766 69 14

Książka telefoniczna biura

Poczta elektroniczna sekretariatu: baik@gdansk.gda.pl