PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Greening Cities – wykład dr Andrei Frank

Greening Cities – wykład dr Andrei Frank
WYKŁAD OTWARTY
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Andrea Frank - Plansza tytułowa2

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Andrei Frank

Greening Cities

czwartek 24 listopada 2022 r. | g. 9.15
Politechnika Gdańska | Aula w Gmachu Głównym

W całej historii rozwoju miast tereny zielone i parki powstawały z różnych powodów i w różnych celach. W obliczu ujawniających się skutków zmian klimatu, takich jak akumulacja ciepła w miastach i zbliżający się problem ograniczonej bioróżnorodności (na razie mniej rozpoznany), rośnie zainteresowanie przekształceniem naszych dużych i małych miast w „bardziej zielone”, a tym samym bardziej zrównoważone, bardziej nadające się do zamieszkania i atrakcyjne dla mieszkańców, inwestorów i przedsiębiorstw. Powyższe wprowadzenie wyjaśnia, co możemy rozumieć przez „zazielenianie” miast i jaki rodzaj interwencji może nas wspomóc w przeciwdziałaniu i adaptacji do skutków zmian klimatu. W wykładzie zostaną zaprezentowane przykłady z europejskich i północnoamerykańskich miast, podkreślające korzyści strategicznego planowania zielonej infrastruktury w środowisku zurbanizowanym, a także będące podstawą opisu wyzwań, pułapek i barier dla zazieleniania miast. Celem wykładu jest krytyczna analiza obecnego podejścia i dostarczenie wskazówek decydentom, którzy chcą przekształcić swoje miasta w bardziej zielone. W związku z tym przedstawiony zostanie szereg zaleceń i wskazówek, uwzględniając fakt, że podejście ogólne posiada swoje ograniczenia, a rozwiązania miejscowe muszą być wypracowywane indywidualnie dla każdego przypadku.


 

Andrea I Frank

Dr Andrea I Frank

Jest profesorem w dziedzinie Urbanistyki i Planowania Regionalnego w Centre for Urban and Regional Studies na Uniwersytecie w Birmingham (Wielka Brytania). Posiada wykształcenie w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, które zdobyła na Uniwersytecie w Stuttgarcie (Niemcy), potwierdzone tytułem magistra w dziedzinie planowania. Zdobyła również tytuł doktora na Uniwersytecie Michigan (USA) z miejskiej technologii i planowania środowiskowego. Wykładała i prowadziła badania na Cardiff University (Wielka Brytania), RWTH Aachen, HafenCity University Hamburg, University of Applied Sciences w Stuttgarcie i Universitas Indonesia w Dżakarcie. Jej zainteresowania badawcze obejmują studia porównawcze międzynarodowych rozwiązań planistycznych, zrównoważony rozwój, zieloną infrastrukturę, partycypację społeczną, projekty obywatelskie i pedagogikę. W ostatnich latach skupiła się w szczególności na związkach przyroda-społeczeństwo oraz integracji środowiska naturalnego i antropogenicznego.

Jest autorką wielu artykułów publikowanych w różnych międzynarodowych czasopismach naukowych, rozdziałów w książkach, redagowała również kilka prac zbiorowych. Aktywnie działa w stowarzyszeniu Association of European Planning Schools, gdzie koordynuje grupę tematyczną ds. planowania edukacji, przewodniczy także kapitule nagrody za doskonałość w nauczaniu.