Wykłady w ramach warsztatów dotyczących integracji struktur portowych i miejskich
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wykłady w ramach warsztatów dotyczących integracji struktur portowych i miejskich

Wykłady w ramach warsztatów dotyczących integracji struktur portowych i miejskich
WYKŁADY OTWARTE
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniach 21-28.10.2021 r. współorganizujemy w partnerstwie z Biurem Rozwoju Gdańska i Politechniką Gdańską warsztaty dotyczące integracji struktur portowych i miejskich oraz transformacji terenów nadwodnych. Do współprowadzenia tego wydarzenia zaprosiliśmy panią Agnieszkę Zając z Gandawy, która przygotowała dwa wykłady otwarte, dostępne zarówno dla studentów i kadry akademickiej jak i dla pracowników BRG, Biura Architekta Miasta, jak i Wydziału Urbanistyki i Architektury. Wykłady te dotyczyć będą kwestii współpracy na linii miasto-sektor prywatny w procesie przygotowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz roli i zadań Architekta Miasta na bazie doświadczeń gandawskich.

AG Plansza tytułowa 1-2

25.10, godz. 8.00-9.15 - "Gandawskie doświadczenia współpracy z deweloperami"

AG Plansza tytułowa 1-1

27.10, godz. 14.30-16 - "Misja i zadania Architekta Miasta na przykładzie Gandawy"

Oba wykłady zostaną zarejestrowane i będą dostępne w postaci nagrań, które zamieścimy na stronie internetowej Biura.

 


mgr inż. arch. Agnieszka Zając

Senior project leader Waterfront OId Docks, Sogent - the Autonomous Municipal Ghent Development Authority
(Autonomiczny Miejski Zarząd Rozwoju Gandawy)

Zajac Agnieszka high quality2


Agnieszka Zając od ponad 15 lat uczestniczy w kształtowaniu przestrzennym Gandawy projektując nową dzielnicę miasta na terenach Starych Doków. Zarządza tą realizacją na poziomie rozwiązań projektowych zarówno urbanistycznych jak i architektonicznych oraz finansowych. Jako absolwentka Uniwersytetu Gandawskiego pracowała na uczelni. W ciągu ostatnich lat przedstawia odczyty i wykłady na różnych uczelniach w Belgii i Niemczech oraz na międzynarodowych kongresach związanych z tematyką przestrzenną i rozwojem miast. Kilka lat współtworzyła czasopismo A+, które od ponad 45 lat jest wiodącym belgijskim magazynem poświęconym architekturze i urbanistyce w kraju i za granicą.