PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wspólny projekt Miasta Gdańska i PAN Biblioteki Gdańskiej

Wspólny projekt Miasta Gdańska i PAN Biblioteki Gdańskiej
6 grudnia 2021 podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy między Miastem Gdańsk a PAN Biblioteką Gdańską. Celem współpracy jest cyfrowe utrwalenie zasobu źródłowego dotyczącego lokalnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności materiałów ikonograficznych, fotograficznych i kartograficznych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
list2
Fot. Grzegorz Sobczyk

List podpisali dr Anna Walczak, dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej oraz prof. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska. Priorytetem wspólnych działań jest utworzenie i stałe powiększanie cyfrowej kolekcji materiałów źródłowych pod nazwą Gdańskie Dziedzictwo Kulturowe, a także popularyzacja tego dziedzictwa w postaci publikacji popularnonaukowych i naukowych, w formie cyfrowej i tradycyjnej.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem będzie poddanie konserwacji, zeskanowanie i cyfrowe scalenie kompletu arkuszy tzw. planu Buhsego, sporządzonego w latach 1866-1869 – zarówno jego wersji czarno-białej, wydanej w formie odbitek litograficznych, jak i mniej znanej, unikalnej wersji kolorowej. Ta ostatnia zawiera detale objęte wówczas cenzurą, jak np. obrysy gdańskich fortyfikacji, usunięte w szerzej dostępnej wersji czarno-białej. 

 

BUHSE_SZARY2

Fragment skanu czarno-białego planu Buhsego

 

BUHSE_KOLOR2
Fragment zdjęcia kolorowego planu Buhsego