PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rejestracja | Registration

Rejestracja | Registration
PRZEKSZTAŁCANIE MIAST
KSZTAŁTOWANIE POLITYK ROZWOJOWYCH

TRANSFORMING CITIES
SHAPING DEVELOPMENT POLICIES
 
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Szanowni Państwo!

Liczba miejsc została wyczerpana — rejestracja zgłoszeń została zamknięta.

Dla zainteresowanych uczestnictwem pozostaje jeszcze szansa na rejestrację w dniu konferencji, na miejscu w Kunszcie Wodnym, w miarę wolnych miejsc w sali (przyjazd na własne ryzyko).

Prelegentów oraz delegatów ECTP-CEU, którzy jeszcze się nie zarejestrowali prosimy o kontakt mailowy (city.arch@gdansk.gda.pl)

Ladies and Gentlemen,

The number of participants has reached its maximum number — registration has been closed.

For those who are interested in participating, there is still a chance to register on the day of the conference, on site in Kunszt Wodny, as long as there are free seats in the hall (arrival at your own risk).

Speakers and ECTP-CEU delegates who have not registered yet, please contact us by e-mail (city.arch@gdansk.gda.pl)